Dendermonde steunt behoud zwaluwnesten

Door Tomas Roggeman op 4 november 2019, over deze onderwerpen: Dendermonde, Lokaal en Regionaal Werk, Dierenwelzijn

Elk jaar kondigt de terugkeer van de zwaluwen de lente aan. Na hun aankomst begeven de zwaluwen zich naar hun nestplaats van de vorige jaren, maar dikwijls is die nestplaats veranderd of zijn de zwaluwen niet meer welkom. Bijvoorbeeld omdat mensen ijverig hun huizen en gevels verbouwen, stallen renoveren en volledig afsluiten of panden in steden gesloopt worden voor nieuwbouwprojecten. Deze dieren zijn ontredderd door het verdwijnen van hun oude nestplaats en dat heeft een grote weerslag op hun populaties. Ze zijn plaatstrouw en bouwen niet zo maar op nieuwe plaatsen een nest. Het behoud van bestaande nestlocaties is dus belangrijk!

Omdat zwaluwen rechtstreeks van de mens afhankelijk zijn, hebben wij een belangrijke functie in hun voortbestaan. Hun nesten mogen niet verwijderd worden tijdens de broedperiode. Met kleine ingrepen, zoals kunstnesten plaatsen in de buurt van bestaande kolonies, kunnen we deze vogels helpen. Wie hinder zou hebben van de uitwerpselen van de zwaluwen, kan een mestplankje plaatsen.

Het aantal zwaluwen is de laatste 30 jaar al met 90 procent verminderd. Bovendien zijn zwaluwen ook nuttige dieren: ze verorberen wel 50.000 muggen en vliegen per week. Daarom steunt de stad wie deze vogels een thuis biedt. Om de populatie van huis- en boerenzwaluwen te beschermen, geeft de stad jaarlijks een subsidie aan bewoners van een woning waar een kolonie huis- of boerenzwaluwen in stand wordt gehouden. Tijdens het broedseizoen (van 15 mei tot 30 juni) kunt u deze subsidie aanvragen. De voorbije aanvraagperiode werden 45 aanvragen ingediend, waarvan 19 kleine, 21 middelgrote en 5 grote bewoonde kolonies. Goed voor een totaal van 1.512,50 euro subsidie!

Meer info over deze subsidie leest u op www.dendermonde.be/zwaluw.
De stad subsidieert ook de plaatsing van nieuwe nesten (nestkasten of inbouwstenen) voor gierzwaluwen: www.dendermonde.be/subsidiegierzwaluw.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is