Samen voor een zorgzame buurt

Door Tomas Roggeman op 7 januari 2020, over deze onderwerpen: Dendermonde, Lokaal en Regionaal Werk, Senioren

De drie lokale dienstencentra (ldc) bieden hulp en ondersteuning om ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving te laten wonen. Hiervoor organiseren ze cursussen en ontmoetingsactiviteiten, geven ze informatie en stellen ze de nodige diensten ter beschikking. Maar ook buurtzorg is hierbij zeer belangrijk en is sinds kort een extra aandachtspunt.

Wat is buurtzorg?

De dienstencentra richten zich steeds meer tot de buurt waar ze gelokaliseerd zijn. Samen met zo veel mogelijk buurtbewoners helpen ze buurtzorg te realiseren. Buurtzorg is het opbouwen van een buurt waarin buren elkaar kunnen ontmoeten, waarin ze elkaar spontaan helpen en waar er een aanspreekpunt is voor hulp of informatie. In 2018 startte elk lokaal dienstencentrum met een eigen buurtzorgproject.

Over welke buurten gaat het?

Ldc Zonnebloem koos voor de Tuinwijk, ldc Zilverpand selecteerde de Donckstraat en zijstraten. In Baasrode koos ldc ’t Plein voor de straten rond het dienstencentrum. In elk dienstencentrum vond een startvergadering plaats met buurtbewoners en dienstverleners die in die buurt actief zijn. Er ontstond overal een groep enthousiaste vrijwilligers die hun buurt warmer willen maken. Met deze vrijwilligers gingen ze aan de slag. Om de buurtbewoners beter te leren kennen en de noden na te gaan, bezoeken vrijwilligers elke woning in de buurt. Hierbij peilden ze naar hun vragen of noden en naar de hulp die een bewoner aan een buur kan aanbieden. Deze vrijwilligers zijn het aanspreekpunt voor hun straat of buurt. Dit is de start om burenhulp te stimuleren. Want is het niet fijn om af en toe een helpende hand te zijn of hulp te krijgen van mensen die je kent?

Hoe ziet de toekomst van de projecten eruit?  

Op lange termijn is het de bedoeling dat de buurtzorgprojecten worden uitgebreid en er steeds meer straten worden betrokken. De hulpvragen die uit de buurtbevragingen kwamen, koppelen we nu aan buren of vrijwilligers die iemand willen helpen. Ook andere partners worden gezocht om het project te versterken zoals zelfstandigen en vrije beroepen uit de buurt. Natuurlijk worden alle ontmoetingsactiviteiten voortgezet. Wil je meer info over deze projecten of heb je hulp nodig van een buur, neem dan contact op met het ldc in je buurt.

Ldc Zonnebloem
Breestraat 109, Sint-Gillis, 052-25 19 30, ldc.zonnebloem [at] ocmw.dendermonde.be
Ldc Zilverpand
Nieuwburcht 10, 052-25 17 30, ldc.zilverpand [at] ocmw.dendermonde.be
Ldc ‘t Plein
Kloosterstraat 30, Baasrode, 052-25 70 90, ldc.plein [at] ocmw.dendermonde.be

 

Ontmoetingsactiviteiten buurthuis Jan en Alleman opgenomen in de werking van ‘t Plein

Het lokaal bestuur van Dendermonde had met vzw Kinderfonds De Tondeldoos een samenwerkingsovereenkomst voor de uitbating van het buurthuis Jan en Alleman in de Theodoor Vermylenstraat 113. Deze overeenkomst liep af op 31 december 2019. Vzw Kinderfonds De Tondeldoos besliste om de overeenkomst niet te verlengen. De Tondeldoos wil meer tijd kunnen maken voor de ondersteuning van gezinnen in armoede en uitsluiting in Dendermonde. Het aantal vragen om hulp blijft stijgen en de kinderarmoede is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Het pand waarin het buurthuis werd ondergebracht is eigendom van de sociale huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn en zal een andere bestemming krijgen.

Meer info over vzw Kinderfonds De Tondeldoos via www.tondeldoos.be.

De activiteiten van het buurthuis worden in een gewijzigde formule verdergezet!

In samenspraak met De Tondeldoos, het lokaal bestuur en met het lokaal dienstencentrum ’t Plein worden de ontmoetingsactiviteiten van het buurthuis Jan en Alleman in een gewijzigde formule opgenomen in de werking van ’t Plein. Een logische keuze omdat ldc ’t Plein zich meer en meer zal richten op ‘buurtgerichte zorg’. Het ldc zal samen met verenigingen, organisaties en buurtbewoners inzetten op een zorgzame buurt waar het goed wonen is. Daarnaast worden er tal van activiteiten georganiseerd en diensten aangeboden die plaatsvinden in ’t Plein, maar binnenkort ook in uw buurt.

Wie meer wil weten over de werking van ldc ’t Plein of zich wil inzetten voor ons buurtzorgproject als vrijwilliger of buurtzorger kan terecht bij Cindy Vanhoomissen of Nele De Schryver, 052-25 70 90.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is