Senioren

Op deze pagina vind je persartikelen en meer info terug over mijn werk als Schepen van Seniorenbeleid.

Nieuws over dit onderwerp

Stad Dendermonde professionaliseert vrijwilligersbeleid

Dendermonde kent een lange traditie van samenwerken met vrijwilligers, in heel wat diensten: woonzorgcentra, lokale dienstencentra, toerisme, sport, jeugd, cultuur en andere. Onze vrijwilligers …

Het Sociaal Huis en vzw Habitar werken samen aan een fysiek en centraal infopunt voor vragen rond handicap

Op elke vraag een antwoord bieden Vanaf maart 2023 plannen het Sociaal Huis en vzw Habitar een fysiek infopunt te starten, om alle vragen rond ondersteuning over een handicap en vermoeden van een …

Pakket sociale maatregelen tegen impact coronacrisis

Om de sociale impact van corona in te perken neemt het Sociaal Huis van Dendermonde een heel arsenaal maatregelen: - Digitale rechtenverkenner - Brugfiguren in onderwijs- Huistaakbegeleiding voor …