3500 inbreuken tegen de vreemdelingenwetgeving op treinen en in stations

Door Tomas Roggeman op 28 juni 2021, over deze onderwerpen: Integratie, NMBS

In 2019 werden er op treinen en in stations maar liefst 3486 inbreuken vastgesteld tegen de vreemdelingenwetgeving. “Ook de trein is dus niet ongevoelig als middel voor illegale migratie. Dit probleem moet aangepakt worden door strengere en gerichtere controles ,” zegt kamerlid Tomas Roggeman (N-VA).

Elke dag worden op het Belgische spoorwegnet bijna 10 inbreuken vastgesteld tegen de vreemdelingenwetgeving. In de treinen en stations werden in 2019 3005 inbreuken vastgesteld inzake illegaal verblijf in ons land. Het betreft hierbij dan personen die illegaal op ons grondgebied aanwezig zijn. In datzelfde jaar werden ook 420 transmigranten via de trein onderschept. Uit de cijfers die Kamerlid Tomas Roggeman opvroeg bij de Minister van Binnenlandse Zaken blijkt dat er in 2019 ook 24 feiten van actieve mensenhandel via treinen werden geregistreerd. In het verleden werd al vastgesteld dat illegalen soms zelfs gebruik maken van goederentreinen om ons grondgebied te betreden. Dit heeft soms een fatale afloop voor de personen in kwestie. “Illegale migratie via de spoorwegen houdt ook risico’s in voor de migranten zelf. Ik roep de Ministers van Binnenlandse Zaken en Mobiliteit en de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie op om een gezamenlijke strijd te voeren tegen illegale migratie via de trein door middel van strengere controles door de Spoorwegpolitie,” zegt Roggeman.

Dalend aantal controles

Sinds 2016 steeg het aantal inbreuken jaar na jaar. Waar dit cijfer 5 jaar geleden nog maar rond de 2500 schommelde, steeg dit in 2019 tot bijna 3500 met een ultieme uitschieter in 2018 van bijna 3800 geregistreerde feiten. Daartegenover is het aantal controles door de Spoorwegpolitie dan weer afgenomen ten opzichte van 2018. Toen waren er nog 62 acties. In 2019 bedroeg dit aantal amper 42 en de eerste 3 trimesters van 2020 werden er slechts 17 acties ondernomen. Het probleem is dus waarschijnlijk nog sterker dan we zelf kunnen vaststellen. “Sinds N-VA niet meer in regering zit, is het aantal controles sterk teruggelopen. Ik roep bij deze dan ook de nieuwe Vivaldi-regering op om zich te herpakken en deze controles terug te brengen naar het oorspronkelijke hoge niveau,” zegt kamerlid Roggeman.

Brussel en Wallonië het meest gevoelig voor inbreuken

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië blijken het meest gevoelig voor inbreuken tegen de vreemdelingenwetgeving en mensensmokkel op treinen en in stations. Zo heeft vooral Brussel-Zuid enorm te kampen met deze problematiek: meer dan een derde van alle vaststellingen werd gedaan op grondgebied van de gemeente Sint-Gillis. Ook het station van Schaarbeek blijft een gevoelige plek. Op het grondgebied van Luik werden er dan weer bijna 600 inbreuken vastgesteld. “Het is helaas niet verwonderlijk dat het gros van de inbreuken zich in Brussel situeren. De Brusselse Regering heeft in samenwerking met Brussel-stad een opvangcentrum voor illegale transmigranten opgezet dat jaarlijks zo’n 12 miljoen euro kost. Dit centrum gaat lijnrecht in tegen het federale migratiebeleid en zorgt voor een aanzienlijk aanzuigeffect van illegale migranten die überhaupt niet in België willen blijven en België enkel zien als een tussenstation. Brussel staat daardoor met stip aangeduid op de kaart van mensensmokkelaars in Europa,” zegt Brussels parlementslid Mathias Vanden Borre (N-VA).

Theo Francken, eveneens N-VA kamerlid en migratie-expert, concludeert: “Deze paarsgroene regering maakt van de strijd tegen illegaliteit allesbehalve een prioriteit. Transitmigranten worden ongemoeid gelaten. Gezinnen worden niet meer gedwongen teruggestuurd. Alles moet met de zachte hand. Dit maakt niet de minste indruk op mensensmokkelaars en illegale migranten. Ze voelen zich de koning te rijk en doen hun zin. Hemeltergend als je weet dat het signaal van de Vlaamse kiezer net het omgekeerde was. Vivaldi is de negatie van de kiesuitslag.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is