Parlementair Werk

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd ik aangeduid als Ondervoorzitter van de Commissie voor Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale Instellingen.

Hier leg ik me vooral toe op de dossiers rond de NMBS, de Regie der Gebouwen en de Nationale Loterij.

 

Ik ben plaatsvervangend lid in de Commissie voor Financiën en Begroting, de Commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen, de Commissie voor Energie, Leefmilieu en Klimaat, de Commissie voor de Comptabiliteit en de Commissie voor Naturalisaties.
 

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alles wat de Denderstreek aanbelangt, als Voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst in Dendermonde en als Schepen van sociale zaken, seniorenbeleid, volksgezondheid, gezin, armoede, welzijn, wijk- en buurtwerking, wonen, integratie en dierenwelzijn.

 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recente vragen

Eigendommen van de staat naast het patrimonium van de Regie der Gebouwen.

van Tomas Roggeman (07369) aan Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
55-B067-5-0623-2020202110840

Herdenking van 200 jaar België.

van Tomas Roggeman (07369) aan Eerste Minister
55-B062-1-0120-2020202110902

Afbouw kantooroppervlakte in beheer van de Regie der Gebouwen tegen 2030.

van Tomas Roggeman (07369) aan Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der Gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
55-B062-17-0183-2020202110903

Eigendommen van de staat naast het patrimonium van de Regie der Gebouwen.

van Tomas Roggeman (07369) aan Eerste Minister
55-B060-1-0117-2020202110840

Beslissing tot eigendomsoverdracht aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

van Tomas Roggeman (07369) aan Eerste Minister
55-B062-1-0118-2020202110841

Toekomst station Heist.

van Tomas Roggeman (07369) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55-B062-4-0642-2020202110842

Maatregelen bij koninklijke audiënties tijdens de coronapandemie.

van Tomas Roggeman (07369) aan Eerste Minister
55-B060-1-0113-2020202110731

Ongelijkvloerse kruising Oude Landen - Ekeren.

van Tomas Roggeman (07369) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55-B061-4-0629-2020202110729

Bpost kantoren in toekomstig gesloten stations.

van Tomas Roggeman (07369) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55-B059-4-0617-2020202110450

Het energiebeleid van de Regie der Gebouwen.

van Tomas Roggeman (07369) aan Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der Gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
55-B059-17-0169-2020202110433