Parlementair Werk

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd ik aangeduid als Ondervoorzitter van de Commissie voor Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale Instellingen.

Hier leg ik me vooral toe op de dossiers rond de NMBS, de Regie der Gebouwen en de Nationale Loterij.

 

Ik ben plaatsvervangend lid in de Commissie voor Financiën en Begroting, de Commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen, de Commissie voor Energie, Leefmilieu en Klimaat, de Commissie voor de Comptabiliteit en de Commissie voor Naturalisaties.
 

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alles wat de Denderstreek aanbelangt, als Voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst in Dendermonde en als Schepen van sociale zaken, seniorenbeleid, volksgezondheid, gezin, armoede, welzijn, wijk- en buurtwerking, wonen, integratie en dierenwelzijn.

 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recente vragen

Luchthaventrein. - Exoneratiebeding.

van Tomas Roggeman (07369) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55-B056-4-0571-2020202109980

Mystery shoppers bij de NMBS.

van Tomas Roggeman (07369) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55-B055-4-0554-2020202109773

Illegale migratie en mensenhandel via treinen.

van Tomas Roggeman (07369) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B054-13-0544-2020202109629

Actieve bedelarij in stations en op treinen.

van Tomas Roggeman (07369) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B053-13-0518-2020202109498

Transmigratie via het spoorvervoer.

van Tomas Roggeman (07369) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B053-19-0228-2020202109499

Aanvraag reductiekaart NMBS.

van Tomas Roggeman (07369) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55-B053-4-0530-2020202109490

Verkoop van NMBS-vervoersbewijzen door bpost.

van Tomas Roggeman (07369) aan Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
55-B052-7-0184-2020202109311

Toepassing van de taalwetgeving bij persconferenties.

van Tomas Roggeman (07369) aan Eerste Minister
55-B051-1-0072-2020202109211

Spoorovergang spoorlijn 50. - Wichelsesteenweg.

van Tomas Roggeman (07369) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55-B051-4-0504-2020202109204

Weesfietsen in stations.

van Tomas Roggeman (07369) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55-B052-4-0505-2020202109205