Parlementair Werk

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd ik aangeduid als Ondervoorzitter van de Commissie voor Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale Instellingen.

Hier leg ik me vooral toe op de dossiers rond de NMBS, de Regie der Gebouwen en de Nationale Loterij.

 

Ik ben plaatsvervangend lid in de Commissie voor Financiën en Begroting, de Commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen, de Commissie voor Energie, Leefmilieu en Klimaat, de Commissie voor de Comptabiliteit en de Commissie voor Naturalisaties.
 

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alles wat de Denderstreek aanbelangt, als Voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst in Dendermonde en als Schepen van sociale zaken, seniorenbeleid, volksgezondheid, gezin, armoede, welzijn, wijk- en buurtwerking, wonen, integratie en dierenwelzijn.

 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recente vragen

Leegstaand patrimonium. - Opvang voor Oekraïense vluchtelingen.

van Tomas Roggeman (07369) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B088-19-0611-2021202214593

Leegstaand patrimonium. - Opvang voor Oekraïense vluchtelingen.

van Tomas Roggeman (07369) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B088-12-1277-2021202214585

Leegstaand patrimonium. - Opvang voor Oekraïense vluchtelingen.

van Tomas Roggeman (07369) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B088-19-0602-2021202214590

B-parkings. - Tekortkomingen inzake parkeerplaatsen voor mensen met beperkte mobiliteit.

van Tomas Roggeman (07369) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55-B084-4-0963-2021202214719

Toekomst postgebouw Lebbeke.

van Tomas Roggeman (07369) aan Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
55-B084-7-0420-2021202214729

Vastgoed in beheer van de Regie der Gebouwen.

van Tomas Roggeman (07369) aan Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der Gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
55-B083-17-0301-2021202214630

Bezettingsgraad treinen.

van Tomas Roggeman (07369) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55-B083-4-0960-2021202214628

Vastgoed in beheer van Proximus.

van Tomas Roggeman (07369) aan Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
55-B083-7-0414-2021202214629

Vastgoed in beheer van bpost.

van Tomas Roggeman (07369) aan Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
55-B083-7-0415-2021202214631

Leegstaand patrimonium. - Opvang voor Oekraïense vluchtelingen.

van Tomas Roggeman (07369) aan Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk
55-B081-2-0817-2021202214606