Parlementair Werk

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd ik aangeduid als Ondervoorzitter van de Commissie voor Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale Instellingen.

Hier leg ik me vooral toe op de dossiers rond de NMBS, de Regie der Gebouwen en de Nationale Loterij.

 

Ik ben plaatsvervangend lid in de Commissie voor Financiën en Begroting, de Commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen, de Commissie voor Energie, Leefmilieu en Klimaat, de Commissie voor de Comptabiliteit en de Commissie voor Naturalisaties.
 

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alles wat de Denderstreek aanbelangt, als Voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst in Dendermonde en als Schepen van sociale zaken, seniorenbeleid, volksgezondheid, gezin, armoede, welzijn, wijk- en buurtwerking, wonen, integratie en dierenwelzijn.

 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recente vragen

Evolutie van de leeflonen per verblijfsstatuut en nationaliteit.

van Tomas Roggeman (07369) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B107-9-0555-2022202319325

Negeren van seinen. - Evolutie.

van Tomas Roggeman (07369) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55-B108-4-1485-2022202319310

Geweld en agressie op spoorgerelateerde plaatsen.

van Tomas Roggeman (07369) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B107-12-1741-2022202319087

Aanpak geweld in gesloten centra.

van Tomas Roggeman (07369) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B107-18-0873-2022202319053

Intrekkingen verblijfsstatussen van personen omwille van radicalisering.

van Tomas Roggeman (07369) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B107-18-0874-2022202319055

Stationsomgeving Lokeren. - Plannen opmaak RUP.

van Tomas Roggeman (07369) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55-B107-4-1441-2022202318998

Treintickets senioren. - Verdwijnen vaste kortingen.

van Tomas Roggeman (07369) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55-B107-4-1442-2022202319000

Parkings in beheer van de NMBS. - Bezetting.

van Tomas Roggeman (07369) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55-B106-4-1437-2022202318992

Spoorovergangen. - Incidenten.

van Tomas Roggeman (07369) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55-B106-4-1440-2022202318996

Totale kost pro-Deoadvocaten asielzoekers.

van Tomas Roggeman (07369) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B106-8-1680-2022202317697