Parlementair Werk

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd ik aangeduid als Ondervoorzitter van de Commissie voor Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale Instellingen.

Hier leg ik me vooral toe op de dossiers rond de NMBS, de Regie der Gebouwen en de Nationale Loterij.

 

Ik ben plaatsvervangend lid in de Commissie voor Financiën en Begroting, de Commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen, de Commissie voor Energie, Leefmilieu en Klimaat, de Commissie voor de Comptabiliteit en de Commissie voor Naturalisaties.
 

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alles wat de Denderstreek aanbelangt, als Voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst in Dendermonde en als Schepen van sociale zaken, seniorenbeleid, volksgezondheid, gezin, armoede, welzijn, wijk- en buurtwerking, wonen, integratie en dierenwelzijn.

 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recente vragen

Transacties Regie der Gebouwen en Koninklijke Schenking.

van Tomas Roggeman (07369) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, en Minister van Europese Zaken
55--2-0196-2019202001430

Regie der Gebouwen. - Taalkader.

van Tomas Roggeman (07369) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, en Minister van Europese Zaken
55--2-0197-2019202001431

Participaties Infrabel.

van Tomas Roggeman (07369) aan Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
55--9-0226-2019202001423

Participaties NMBS.

van Tomas Roggeman (07369) aan Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
55--9-0227-2019202001424

De leegstaande gebouwen van de NMBS.

van Tomas Roggeman (07369) aan Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
55--9-0228-2019202001425

Het vastgoedpatrimonium van Infrabel.

van Tomas Roggeman (07369) aan Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
55--9-0229-2019202001426

Stiptheid per lijn.

van Tomas Roggeman (07369) aan Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
55--9-0218-2019202001344

Stiptheid per station.

van Tomas Roggeman (07369) aan Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
55--9-0219-2019202001345

Onderhoudskost per spoorlijn of traject.

van Tomas Roggeman (07369) aan Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
55--9-0210-2019202001273

Kostendekking treinverbinding Haacht-Brussel.

van Tomas Roggeman (07369) aan Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
55--9-0211-2019202001274