Parlementair Werk

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd ik aangeduid als Ondervoorzitter van de Commissie voor Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale Instellingen.

Hier leg ik me vooral toe op de dossiers rond de NMBS, de Regie der Gebouwen en de Nationale Loterij.

 

Ik ben plaatsvervangend lid in de Commissie voor Financiën en Begroting, de Commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen, de Commissie voor Energie, Leefmilieu en Klimaat, de Commissie voor de Comptabiliteit en de Commissie voor Naturalisaties.
 

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alles wat de Denderstreek aanbelangt, als Voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst in Dendermonde en als Schepen van sociale zaken, seniorenbeleid, volksgezondheid, gezin, armoede, welzijn, wijk- en buurtwerking, wonen, integratie en dierenwelzijn.

 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recente vragen

Toestand van de gerechtsgebouwen in beheer van de Regie der Gebouwen.

van Tomas Roggeman (07369) aan Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der Gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
55-B035-17-0040-2020202106828

Impact telewerk op benodigde werkplekken van uw administratie(s).

van Tomas Roggeman (07369) aan Vice-eersteminister en Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
55-B035-3-0137-2020202106830

Impact telewerk op benodigde werkplekken van uw administratie(s).

van Tomas Roggeman (07369) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55-B035-4-0194-2020202106829

FSI. - Tegeldemaking valoriseerbare gronden.

van Tomas Roggeman (07369) aan Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
55-B035-5-0126-2020202106827

Impact telewerk op benodigde werkplekken van uw administratie(s).

van Tomas Roggeman (07369) aan Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
55-B035-5-0127-2020202106832

Impact telewerk op benodigde werkplekken van uw administratie(s).

van Tomas Roggeman (07369) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B035-8-0178-2020202106833

Impact telewerk op benodigde werkplekken van uw administratie(s).

van Tomas Roggeman (07369) aan Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B035-9-0055-2020202106831

Digitalisering Fedopress.

van Tomas Roggeman (07369) aan Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der Gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
55-B035-17-0039-2020202106810

Reclame van de Nationale Loterij.

van Tomas Roggeman (07369) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B035-19-0101-2020202106811

Vermindering commissie dagbladhandelaars.

van Tomas Roggeman (07369) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B035-19-0102-2020202106812