Parlementair Werk

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd ik aangeduid als Ondervoorzitter van de Commissie voor Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale Instellingen.

Hier leg ik me vooral toe op de dossiers rond de NMBS, de Regie der Gebouwen en de Nationale Loterij.

 

Ik ben plaatsvervangend lid in de Commissie voor Financiën en Begroting, de Commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen, de Commissie voor Energie, Leefmilieu en Klimaat, de Commissie voor de Comptabiliteit en de Commissie voor Naturalisaties.
 

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alles wat de Denderstreek aanbelangt, als Voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst in Dendermonde en als Schepen van sociale zaken, seniorenbeleid, volksgezondheid, gezin, armoede, welzijn, wijk- en buurtwerking, wonen, integratie en dierenwelzijn.

 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recente vragen

Uitgegeven rijpaden op spoorlijn 57.

van Tomas Roggeman (07369) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55-B097-4-1208-2022202317121

De kosten voor het terugkeerbeleid.

van Tomas Roggeman (07369) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B095-19-0710-2021202216853

Beëindiging verblijfsrecht na fraude.

van Tomas Roggeman (07369) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B094-19-0706-2021202216810

Het vrijwillig terugkeerbeleid.

van Tomas Roggeman (07369) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B094-19-0697-2021202216775

Kostprijs premies vrijwillige terugkeer.

van Tomas Roggeman (07369) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B094-19-0664-2021202216521

De kost van verhinderde gedwongen verwijderingen van ons grondgebied.

van Tomas Roggeman (07369) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B094-19-0667-2021202216524

FOSO. - Werking.

van Tomas Roggeman (07369) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B091-8-1293-2021202215362

Toekomst detentiehuis Dendermonde.

van Tomas Roggeman (07369) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B089-8-1261-2021202215877

Tekort aan aspirant politie-inspecteurs.

van Tomas Roggeman (07369) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B089-12-1311-2021202215652

Openstaande vacatures bij de NMBS.

van Tomas Roggeman (07369) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55-B089-4-1049-2021202215650