Parlementair Werk

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd ik aangeduid als Ondervoorzitter van de Commissie voor Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale Instellingen.

Hier leg ik me vooral toe op de dossiers rond de NMBS, de Regie der Gebouwen en de Nationale Loterij.

 

Ik ben plaatsvervangend lid in de Commissie voor Financiën en Begroting, de Commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen, de Commissie voor Energie, Leefmilieu en Klimaat, de Commissie voor de Comptabiliteit en de Commissie voor Naturalisaties.
 

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alles wat de Denderstreek aanbelangt, als Voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst in Dendermonde en als Schepen van sociale zaken, seniorenbeleid, volksgezondheid, gezin, armoede, welzijn, wijk- en buurtwerking, wonen, integratie en dierenwelzijn.

 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recente vragen

Leegstaand patrimonium. - Opvang voor Oekraïense vluchtelingen.

van Tomas Roggeman (07369) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55--13-1277-2021202214585

Leegstaand patrimonium. - Opvang voor Oekraïense vluchtelingen.

van Tomas Roggeman (07369) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55--19-0602-2021202214590

Leegstaand patrimonium. - Opvang voor Oekraïense vluchtelingen.

van Tomas Roggeman (07369) aan Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk
55-B081-2-0817-2021202214606

Leegstaand patrimonium. - Opvang voor Oekraïense vluchtelingen.

van Tomas Roggeman (07369) aan Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
55-B082-12-0143-2021202214599

Leegstaand patrimonium. - Opvang voor Oekraïense vluchtelingen.

van Tomas Roggeman (07369) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B083-10-0372-2021202214603

Leegstaand patrimonium. - Opvang voor Oekraïense vluchtelingen.

van Tomas Roggeman (07369) aan Minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
55-B083-14-0110-2021202214602

Leegstaand patrimonium. - Opvang voor Oekraïense vluchtelingen.

van Tomas Roggeman (07369) aan Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Economie en Werk
55-B083-16-0124-2021202214604

Leegstaand patrimonium. - Opvang voor Oekraïense vluchtelingen.

van Tomas Roggeman (07369) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B083-19-0545-2021202214621

Leegstaand patrimonium. - Opvang voor Oekraïense vluchtelingen.

van Tomas Roggeman (07369) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55-B083-4-0953-2021202214601

Leegstaand patrimonium. - Opvang voor Oekraïense vluchtelingen.

van Tomas Roggeman (07369) aan Vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
55-B083-6-1368-2021202214605