Parlementair Werk

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd ik aangeduid als Ondervoorzitter van de Commissie voor Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale Instellingen.

Hier leg ik me vooral toe op de dossiers rond de NMBS, de Regie der Gebouwen en de Nationale Loterij.

 

Ik ben plaatsvervangend lid in de Commissie voor Financiën en Begroting, de Commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen, de Commissie voor Energie, Leefmilieu en Klimaat, de Commissie voor de Comptabiliteit en de Commissie voor Naturalisaties.
 

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alles wat de Denderstreek aanbelangt, als Voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst in Dendermonde en als Schepen van sociale zaken, seniorenbeleid, volksgezondheid, gezin, armoede, welzijn, wijk- en buurtwerking, wonen, integratie en dierenwelzijn.

 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recente vragen

Spoorlopers.

van Tomas Roggeman (07369) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, en Minister van Europese Zaken
55--2-0537-2019202001878

Tombola's. - Wettelijk kader.

van Tomas Roggeman (07369) aan Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
55--5-0564-2019202002306

NMBS. - Hygiëne van aircosystemen in rollend materieel.

van Tomas Roggeman (07369) aan Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
55-B017-9-0403-2019202002962

Het wettelijk kader van tombola's.

van Tomas Roggeman (07369) aan Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
55-B017-5-0437-2019202002733

FSI. - Tegeldemaking valoriseerbare gronden.

van Tomas Roggeman (07369) aan Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingszaken
55-B016-3-0264-2019202002542

De 15 Vlaamse vervoerregioraden. - Deelname NMBS.

van Tomas Roggeman (07369) aan Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
55-B016-9-0346-2019202002447

De 15 Vlaamse vervoerregioraden. - Deelname Infrabel.

van Tomas Roggeman (07369) aan Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
55-B016-9-0347-2019202002448

Tombola's. - Wettelijk kader.

van Tomas Roggeman (07369) aan Vice-eersteminister en Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
55-B014-4-0066-2019202002306

Het koninklijk station te Laken.

van Tomas Roggeman (07369) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, en Minister van Europese Zaken
55-B014-2-0304-2019202001247

FSI. - De tegeldemaking van valoriseerbare gronden.

van Tomas Roggeman (07369) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, en Minister van Europese Zaken
55-B013-2-0283-2019202002037