Parlementair Werk

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd ik aangeduid als Ondervoorzitter van de Commissie voor Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale Instellingen.

Hier leg ik me vooral toe op de dossiers rond de NMBS, de Regie der Gebouwen en de Nationale Loterij.

 

Ik ben plaatsvervangend lid in de Commissie voor Financiën en Begroting, de Commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen, de Commissie voor Energie, Leefmilieu en Klimaat, de Commissie voor de Comptabiliteit en de Commissie voor Naturalisaties.
 

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alles wat de Denderstreek aanbelangt, als Voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst in Dendermonde en als Schepen van sociale zaken, seniorenbeleid, volksgezondheid, gezin, armoede, welzijn, wijk- en buurtwerking, wonen, integratie en dierenwelzijn.

 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recente vragen

Impact telewerk op benodigde werkplekken van uw administratie(s).

van Tomas Roggeman (07369) aan Eerste Minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
55--1-0070-2019202004879

Impact telewerk op benodigde werkplekken van uw administratie(s).

van Tomas Roggeman (07369) aan Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden
55--10-0267-2019202004879

Impact telewerk op benodigde werkplekken van uw administratie(s).

van Tomas Roggeman (07369) aan Minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
55--11-0260-2019202004879

Impact telewerk op benodigde werkplekken van uw administratie(s).

van Tomas Roggeman (07369) aan Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
55--12-0635-2019202004879

Impact telewerk op benodigde werkplekken van uw administratie(s).

van Tomas Roggeman (07369) aan Minister van Buitenlandse Zaken, en van Defensie
55--13-0458-2019202004879

Impact telewerk op benodigde werkplekken van uw administratie(s).

van Tomas Roggeman (07369) aan Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingszaken
55--3-0505-2019202004879

Impact telewerk op benodigde werkplekken van uw administratie(s).

van Tomas Roggeman (07369) aan Vice-eersteminister en Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
55--4-0112-2019202004879

Impact telewerk op benodigde werkplekken van uw administratie(s).

van Tomas Roggeman (07369) aan Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
55--5-0747-2019202004879

Impact telewerk op benodigde werkplekken van uw administratie(s).

van Tomas Roggeman (07369) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
55--6-0988-2019202004879

Impact telewerk op benodigde werkplekken van uw administratie(s).

van Tomas Roggeman (07369) aan Minister van Pensioenen
55--7-0082-2019202004879