Parlementair Werk

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd ik aangeduid als Ondervoorzitter van de Commissie voor Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale Instellingen.

Hier leg ik me vooral toe op de dossiers rond de NMBS, de Regie der Gebouwen en de Nationale Loterij.

 

Ik ben plaatsvervangend lid in de Commissie voor Financiën en Begroting, de Commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen, de Commissie voor Energie, Leefmilieu en Klimaat, de Commissie voor de Comptabiliteit en de Commissie voor Naturalisaties.
 

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alles wat de Denderstreek aanbelangt, als Voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst in Dendermonde en als Schepen van sociale zaken, seniorenbeleid, volksgezondheid, gezin, armoede, welzijn, wijk- en buurtwerking, wonen, integratie en dierenwelzijn.

 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recente vragen

Taalkwestie gedenkteken in Kamp Kigali.

van Tomas Roggeman (07369) aan Minister van Defensie
55-B115-10-0717-2022202319950

Special flights voor gedwongen terugkeer.

van Tomas Roggeman (07369) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B113-18-0986-2022202320448

Problematiek van transmigratie in Oost-Vlaanderen.

van Tomas Roggeman (07369) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B113-12-1885-2022202320291

De evolutie van inreisverboden.

van Tomas Roggeman (07369) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B113-18-0971-2022202320251

De schending van inreisverboden.

van Tomas Roggeman (07369) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B113-18-0972-2022202320254

De evolutie en de toekomst van LOI-opvang.

van Tomas Roggeman (07369) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B113-18-0968-2022202320222

Vandalisme in FITT-woningen.

van Tomas Roggeman (07369) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B112-18-0960-2022202320127

Het weigeren van contante betalingen aan boord van de trein.

van Tomas Roggeman (07369) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55-B113-4-1596-2022202320136

Ter dood veroordeling van Iraniër Mojahed Kourkour.

van Tomas Roggeman (07369) aan Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen.
55-B112-14-0167-2022202320045

Werking FITT-woningen.

van Tomas Roggeman (07369) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B112-18-0956-2022202320043