Tomas Roggeman

Vlaams-nationalist uit de Denderstreek

Tomas (°1986) is geboren in Dendermonde en groeide op in Oudegem. Na zijn middelbaar onderwijs trok hij naar Gent, waar hij met grote onderscheiding afzwaaide als historicus en met de grootste onderscheiding als economist. Hij was een tijdje als assistent verbonden aan de KU Leuven en de Vlerick Business School.

Hoewel hij niet afkomstig is uit een politieke familie, groeide Tomas’ belangstelling voor politiek.
De Vlaamse Beweging werd zijn drijfveer. In 2009 kocht hij een lidkaart van de nog kleine N-VA, waarna hij het voortouw nam bij de uitbouw van een lokale jongerenafdeling. In 2012 werd hij vanop een steunplaats verkozen als jongste gemeenteraadslid van Dendermonde, waar hij uitgroeide tot een trekker van de oppositie.

Jongerenvoorzitter

In 2015 werd Tomas met een verpletterende meerderheid verkozen tot nationaal voorzitter van Jong N-VA, een rol die hij opnam als vrijwilliger. In tijden van communautaire frigo’s had hij als eerste opdracht om het Vlaams-nationale vuur brandend te houden bij de jeugd. Op het Voorsprong-congres van Jong N-VA stond hij mee aan de wieg van het ecorealisme zoals dat vandaag door de N-VA uitgedragen wordt.

Schepen en Kamerlid

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werd Tomas Dendermonds schepen van onder andere Sociale Zaken, Welzijn, Wonen, Dierenwelzijn en Integratie. Vanop een strijdplaats werd hij in 2019 verkozen tot Kamerlid. Tomas is co-auteur van het boek ‘Honderd keer Vlaanderen’. Als bourgondiër uit de Denderstreek houdt hij van boswandelingen, zijn vrouw Annelies en blonde streekbieren.

Medewerkers

Brent Roelandt

Parlementair Medewerker