Capaciteit gesloten centra niet ten volle gebruikt

Door Tomas Roggeman op 27 januari 2023, over deze onderwerpen: Integratie, Asiel - migratie - inburgering, Asiel en migratie, Veiligheid

De gesloten centra in ons land, waar personen zonder geldig verblijfsrecht worden opgesloten met het oog op hun uitwijziging, kennen een groot aantal lege plekken. Amper 74% van de beschikbare plekken wordt ingevuld.. Dit blijkt uit cijfers die Kamerlid Tomas Roggeman (N-VA) verkreeg van de bevoegde staatssecretaris. Tegelijkertijd heeft de regering de intentie om nieuwe plekken te creëren. “Door het gebrek aan een krachtdadig beleid inzake gedwongen verwijderingen blijven de plekken in gesloten centra leeg. Er moet dringend een beleidswijziging komen,” zegt Kamerlid Tomas Roggeman.

Ons land beschikt over zes gesloten centra. Deze centra moeten dienen voor personen in onwettig verblijf en personen wiens asiel- of verblijfsaanvraag werd afgekeurd die moeten worden verwijderd. In tegenstelling tot de open opvangcentra worden de bewoners in gesloten centra vastgezet in afwachting van hun terugkeer. Nu blijkt dat de plekken in de gesloten centra allesbehalve ten volle worden benut. In 2022 werd gemiddeld gezien amper 74% van de capaciteit gebruikt. De gesloten centra van Brugge en Steenokkerzeel kennen de meeste lege plekken, aangezien daar gemiddeld gezien minder dan 60% van de plekken wordt ingenomen.  Voor Kamerlid Tomas Roggeman, die deze cijfers bij de bevoegde staatssecretaris opvroeg, is dit geen verrassing. “De terugkeercijfers bij deze Vivaldi-regering zijn historisch laag. De staatssecretaris gaf al meermaals aan om niet ten volle in te zetten op de mogelijkheden voor gedwongen terugkeer. Een gemiste kans,” zegt Roggeman.

 

Gedwongen terugkeer als sleutel

Terwijl de huidige plaatsen in de gesloten centra niet ingevuld worden, plant de federale regering de bouw van nieuwe gesloten centra voor terugkeer. Onder andere in Steenokkerzeel, waar in het huidige terugkeercentrum de bezetting niet hoger klimt dan 60%. De vooropgestelde termijn voor de bouw werd ondertussen wel opnieuw opgeschoven naar de volgende regeerperiode. Ook de vrijwillige terugkeer loopt niet zoals het moet. Tot en met oktober verlieten vorig jaar slechts 2180 personen op vrijwillige manier het land. Een groot verschil met de periode tussen 2014-2018 waar dit totaal jaarlijks boven de 4000 uitkwam, terwijl er nu volop extra middelen werden vrijgemaakt voor vrijwillige terugkeer.

Voor N-VA moet er een beleidswijziging komen en moet de staatssecretaris haar aanklampende aanpak vervangen door een beleid met focus op gedwongen terugkeer. “ De federale regering moet forser inzetten op gedwongen verwijderingen door de capaciteit van gesloten centra ten volle te benutten. Onder druk van linkse coalitiepartijen als de PS en Groen wordt het aantal gedwongen uitwijzingen teruggeschroefd. Zo geraak je uiteraard nergens,” besluit Tomas Roggeman.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is