N-VA dient wetsvoorstel in voor grotere financiële transparantie bij federale vastgoedbeheerder

Door Tomas Roggeman op 25 januari 2022, over deze onderwerpen: Regie der Gebouwen

In de Commissie mobiliteit diende ik een wetsvoorstel in dat als doel heeft om de financiële transparantie bij de Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de staat, te vergroten.  De Regie der Gebouwen kampt al jaren met problemen in haar werking, terwijl de Kamer van volksvertegenwoordigers weinig mogelijkheden heeft om zicht te krijgen op haar activiteiten of om er controle op uit te oefenen.

 

De Regie der Gebouwen beheert als federaal vastgoedbeheerder bijna 1000 gebouwen van de staat. Dit gaat van gevangenissen tot kantoorgebouwen, maar ook justitiepaleizen en grote opslagplaatsen. Voor het beheer hiervan krijgt de Regie jaarlijks 730 miljoen euro belastinggeld aan dotaties.

Uit eerdere audits en andere financiële doorlichtingen blijkt dat de vastgoedbeheerder met meerdere interne problemen in haar werking kampt. Het Rekenhof sabelt elk jaar de boekhouding van de Regie neer en de Inspectie van Financiën waarschuwde in 2019 na een audit dat de federale overheid nog altijd niet de middelen heeft om grote vastgoedprojecten van vijftig miljoen euro tot honderden miljoenen euro’s efficiënt te beheren.

 

De roep om meer duidelijkheid en transparantie

Als Parlement is het de taak controle uit te oefenen op de werking van de overheidsinstanties en haar financiële stromen. Tot op vandaag zijn de controlemogelijkheden op de Regie der Gebouwen voor de Kamerleden eerder beperkt. Door middel van de indiening van mijn wetsvoorstel probeer ik deze scheve situatie recht te trekken en op die manier het Parlement meer inzicht te geven in de financiële stromen en werking van de Regie der Gebouwen.

Ook buitenlandse voorbeelden tonen hoe de transparantie in het vastgoedbeheer van de overheid beter kan. De Britse Climate Change Act stelt bijvoorbeeld dat de bevoegde minister jaarlijks verslag moet uitbrengen aan het parlement over de evolutie van het staatspatrimonium op het vlak van onderhoud, renovatie, vergroening en valorisatie.

Mijn wetsvoorstel wil dit principe van periodieke en structurele rapportering aan het parlement in de wet verankeren. Op die manier worden zowel het toezicht op de werking als de transparantie voor de wetgevende macht en de burger versterkt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is