Naar een transparanter overheidsvastgoedbeheer

Door Tomas Roggeman op 20 mei 2021, over deze onderwerpen: Regie der Gebouwen

Al jaren kampt de Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de Federale Overheid, met problemen in haar werking. Tot op heden heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers weinig mogelijkheden om hierover controle te krijgen. Kamerlid Tomas Roggeman (N-VA) dient daarom een wetsvoorstel in dat een periodieke en structurele rapportering vanuit de Regie aan het parlement beoogt. “Op die manier zal zowel het toezicht op de werking als de transparantie voor de wetgevende macht en de burger versterkt worden,” zegt Roggeman.

 

De Regie der Gebouwen heeft als federale vastgoedbeheerder meer dan 950 gebouwen onder haar bewind. Samen zijn deze goed voor meer dan 6 500 000 m² aan kantooroppervlaktes, gevangenissen, justitiegebouwen, etc. Voor het dagelijks beheer verkrijgt de Regie der Gebouwen jaarlijks een dotatie van ongeveer 800 miljoen euro. In het verleden is meerdere malen gebleken dat de werking van de Regie der Gebouwen allerminst perfect verloopt. Zo heeft het Rekenhof jaar na jaar ernstige kritieken op de boekhouding die door de Regie wordt neergelegd. Daarnaast liet ook een audit van de Inspectie van Financiën in 2019 een weinig positief beeld uitschijnen. Deze beheersmatige problemen gaan hand in hand met een minimale transparantie naar de buitenwereld toe. Zo heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers weinig controlemiddelen om zicht te krijgen op de interne werking van de Regie der Gebouwen. Dit is helemaal niet in lijn met buitenlandse voorbeelden zoals in Groot-Brittanië, waar de Climate Change Act  stelt dat de bevoegde minister jaarlijks verslag moet uitbrengen aan het parlement. “De honderden miljoenen euro’s belastinggeld die naar de Regie der Gebouwen vloeien, zijn niet in verhouding met de lage mate van transparantie. Dit moet anders,” meent Tomas Roggeman (N-VA).

 

Wetsvoorstel voor meer transparantie

Om een duidelijker beeld te krijgen op de werking van de Regie der Gebouwen en de problemen die er al jaren heersen, dient Kamerlid Roggeman dan ook een wetsvoorstel in. Zo wil N-VA dat elk jaar de administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen gehoord wordt door de Kamer van volksvertegenwoordigers. Tijdens deze hoorzitting dient deze verslag uit te brengen over de door de Regie der Gebouwen uitgevoerde taken die zij voor de Staat vervult. De Regie der Gebouwen moet eveneens haar periodieke toestandsopgaven van actief en passief, balans, jaarrekening en jaarverslag overmaken aan de Kamer en deze op hun webstek publiceren.

“Enkel en alleen als het federale vastgoedbeheer transparanter wordt, zullen er ingrijpende wijzigingen aan de werking kunnen gebeuren. Dat het anders moet, hebben verschillende audits en inspecties in het verleden al uitgewezen, maar door een verhoogde transparantie kunnen wij als volksvertegenwoordigers tenminste onze controlerende functie uitoefenen en verandering tot stand brengen,” besluit Roggeman.

 

 

Tomas Roggeman

Kamerlid N-VA

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is