Slechts 7% van de uitgewezen migranten keert vrijwillig terug

Door Tomas Roggeman op 12 april 2023, over deze onderwerpen: Integratie, 6/ Asiel - migratie - inburgering, Asiel - migratie - inburgering, Asiel en migratie

“De terugkeer van uitgewezen migranten zit nog niet op het niveau dat het moet zijn,” zegt Kamerlid Tomas Roggeman (N-VA), die de cijfers over terugkeer van vorig jaar opvroeg. In totaal keerden 5591 personen terug naar hun land van herkomst of een andere EU-lidstaat. Ter vergelijking: vorig jaar werden er bijna 29 000 bevelen om het grondgebied te verlaten, afgeleverd. In amper 7% van de gevallen werd dit vrijwillig opgevolgd. “De staatssecretaris is dik gebuisd met haar aanpak. Het roer moet dringend omgegooid worden,” zegt Roggeman.

Wanneer asielzoekers en migranten niet in aanmerking komen voor bescherming of recht hebben op verblijf krijgen ze, net als personen die illegaal op ons grondgebied verblijven, het bevel om het grondgebied te verlaten. Dit systeem berust op vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst door de persoon in kwestie. Dit gebeurde in 2022 amper 2673 keer. Ter vergelijking werden er 28 693 bevelen om het grondgebied te verlaten, afgeleverd. Dit betekent dat amper 7% van de uitgewezen migranten vrijwillig terugkeert.  “Het bewijs dat het beleid met focus op vrijwillige terugkeer niet werkt terwijl het een paradepaardje van staatssecretaris De Moor en haar voorganger moest zijn,” zegt Roggeman. Het ging hierbij dan voornamelijk over personen met de Marokkaanse, Algerijnse en Albanese nationaliteit.

Daarnaast kan er eveneens worden geopteerd voor gedwongen terugkeer. Dit systeem biedt de zekerheid dat de migrant in kwestie ook effectief naar het land van herkomst terugkeert, onder begeleiding van medewerkers van de Dienst Vreemdelingenzaken en de federale politie. In 2022 keerden welgeteld 2918 personen gedwongen terug naar hun land van herkomst. Deze getallen liggen hoger dan tijdens de coronapandemie, maar liggen nog een stuk lager dan de jaren voordien. Jaren waarin voormalig staatssecretaris Theo Francken aan de knoppen van het asiel- en migratiebeleid zat. Onder Francken keerden jaarlijks ongeveer 10 000 migranten terug naar hun land van herkomst. “Een groot contrast met wat staatssecretaris De Moor vandaag weet te presteren,” zegt Kamerlid Roggeman. Terwijl we meer instroom hebben dan de voorbije jaren en het opvangsysteem in haar voegen kraakt, wil de staatssecretaris niet inzien dat er dringend nood is aan een deftige terugkeer.”

Inzetten op gedwongen terugkeer

Om in de toekomst het asielsysteem beheersbaar te houden, is er voor de N-VA een dringende wijziging van het beleid nodig. Niet alleen de instroom moet worden afgeremd, maar ook het aantal gedwongen verwijderingen moet opnieuw drastisch omhoog. “De aanklampende aanpak van de staatssecretaris brengt geen zoden aan de dijk. Een beleid dat focust op gedwongen terugkeer is meer dan ooit nodig. Al zal dat ongetwijfeld koste wat kost worden tegengehouden door Franstaligen en progressieven in de federale regering,” besluit Roggeman.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is