Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Tomas Roggeman op 2 maart 2023, over deze onderwerpen: Armoede, Bijzonder Comité Sociale Dienst en Sociale Zaken, Lokaal en Regionaal Werk

E. en L. hebben 2 inwonende studerende kinderen. Omdat E. en L. leefloongerechtigd zijn, worden hun meerderjarige kinderen ook als behoeftig beschouwd en voldoen zij eveneens aan de voorwaarden voor leefloon. Zij hebben recht op 4 keer het leefloon categorie 1 (samenwonende), samen goed voor een …

Begin 2021 startte stad Dendermonde met het project De Katrol. Huis van het Kind De Kroon wil met dit project een antwoord bieden op de kinderarmoede in Dendermonde, onder andere via studie- en gezinsondersteuning. Via studieondersteuning wil de stad een toegangspoort creëren om noden en signalen …

Door Tomas Roggeman op 30 januari 2023, over deze onderwerpen: Armoede, Bijzonder Comité Sociale Dienst en Sociale Zaken, Dendermonde, Lokaal en Regionaal Werk, Senioren

Dendermonde kent een lange traditie van samenwerken met vrijwilligers, in heel wat diensten: woonzorgcentra, lokale dienstencentra, toerisme, sport, jeugd, cultuur en andere. Onze vrijwilligers brengen kwaliteiten en ideeën binnen in onze organisatie en zorgen voor waardevolle extraatjes.   Met …

Door Tomas Roggeman op 27 januari 2023, over deze onderwerpen: Armoede, Dendermonde, Lokaal en Regionaal Werk, Volksgezondheid en welzijn

Stad Dendermonde neemt samen met 13 lokale besturen deel aan het project ‘Lokaal Signaal’ van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). De vereniging wil samen met een aantal pilootsteden en gemeenten, waaronder Dendermonde, IT-tools laten ontwikkelen en procedures opzetten om lokale …

Op elke vraag een antwoord bieden Vanaf maart 2023 plannen het Sociaal Huis en vzw Habitar een fysiek infopunt te starten, om alle vragen rond ondersteuning over een handicap en vermoeden van een handicap te beantwoorden. In het Sociaal Huis zal er elke week op een vaste dag een medewerker van …

Door Tomas Roggeman op 16 juni 2020, over deze onderwerpen: Armoede, Bijzonder Comité Sociale Dienst en Sociale Zaken, Dendermonde, Senioren, Volksgezondheid en welzijn

Om de sociale impact van corona in te perken neemt het Sociaal Huis van Dendermonde een heel arsenaal maatregelen: - Digitale rechtenverkenner - Brugfiguren in onderwijs- Huistaakbegeleiding voor kinderen- Begeleiding van zelfstandigen in moeilijkheden- Aanbod van logopedie - Psychologische steun …