Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Tomas Roggeman op 27 januari 2023, over deze onderwerpen: Integratie, Asiel - migratie - inburgering, Asiel en migratie, Veiligheid

De gesloten centra in ons land, waar personen zonder geldig verblijfsrecht worden opgesloten met het oog op hun uitwijziging, kennen een groot aantal lege plekken. Amper 74% van de beschikbare plekken wordt ingevuld.. Dit blijkt uit cijfers die Kamerlid Tomas Roggeman (N-VA) verkreeg van de …

Door Tomas Roggeman op 21 november 2022, over deze onderwerpen: Integratie, Asiel - migratie - inburgering, Asiel en migratie

Maandag stelt staatssecretaris voor Asiel & Migratie haar beleidsnota voor 2023 voor in de Kamer. Voor N-VA Kamerlid Tomas Roggeman is het na het lezen van de beleidsnota duidelijk: “De staatssecretaris  neemt geen enkel concreet initiatief om de asielinstroom daadwerkelijk in te perken en de …

Door Tomas Roggeman op 23 juni 2022, over deze onderwerpen: Integratie, 6/ Asiel - migratie - inburgering, Asiel, Asiel en migratie

In 2021 mislukten maar liefst 1107 gedwongen verwijderingen van personen die ons grondgebied dienden te verlaten. Dit betreft maar liefst 1/3de van alle pogingen. Het was Kamerlid Tomas Roggeman (N-VA) die deze cijfers opvroeg. “Dit hoge aantal baart me zorgen. Het terugkeerbeleid blijft dode …

Door Tomas Roggeman op 22 juni 2022, over deze onderwerpen: Integratie, 6/ Asiel - migratie - inburgering, Asiel, Asiel - migratie - inburgering, Asiel en migratie

De federale meerderheid heeft dinsdag tijdens de Kamercommissie Binnenlandse zaken het Voorstel tot Resolutie van oppositiepartij N-VA voor een sterker veiligheidsbeleid in de asielcentra verworpen. De resolutie heeft tot doel de forse stijging van geweld en incidenten in de asielcentra aan te …

Door Tomas Roggeman op 9 maart 2022, over deze onderwerpen: Integratie

De overgrote meerderheid van migranten die zich in gesloten centra bevinden, laat zich niet vaccineren. De vaccinatiegraad in open centra ligt ook allesbehalve hoog. Dit blijkt uit cijfers die N-VA verkreeg als antwoord op een parlementaire vraag aan de bevoegde staatssecretaris. Kamerlid Tomas …

Door Tomas Roggeman op 1 februari 2022, over deze onderwerpen: Integratie, Asiel en migratie

In 2021 kregen meer Syriërs onbeperkt verblijfsrecht in ons land ten koste van het statuut van subsidiaire bescherming. Deze trend is ingezet sinds het aantreden van staatssecretaris Mahdi. “Een verkeerde tendens,” zegt N-VA kamerlid Tomas Roggeman. “De instroom van Syriërs ligt lager dan enkele …