Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Tomas Roggeman op 23 juni 2022, over deze onderwerpen: Integratie, 6/ Asiel - migratie - inburgering, Asiel, Asiel en migratie

In 2021 mislukten maar liefst 1107 gedwongen verwijderingen van personen die ons grondgebied dienden te verlaten. Dit betreft maar liefst 1/3de van alle pogingen. Het was Kamerlid Tomas Roggeman (N-VA) die deze cijfers opvroeg. “Dit hoge aantal baart me zorgen. Het terugkeerbeleid blijft dode …

Door Tomas Roggeman op 22 juni 2022, over deze onderwerpen: Integratie, 6/ Asiel - migratie - inburgering, Asiel, Asiel - migratie - inburgering, Asiel en migratie

De federale meerderheid heeft dinsdag tijdens de Kamercommissie Binnenlandse zaken het Voorstel tot Resolutie van oppositiepartij N-VA voor een sterker veiligheidsbeleid in de asielcentra verworpen. De resolutie heeft tot doel de forse stijging van geweld en incidenten in de asielcentra aan te …

Door Tomas Roggeman op 9 maart 2022, over deze onderwerpen: Integratie

De overgrote meerderheid van migranten die zich in gesloten centra bevinden, laat zich niet vaccineren. De vaccinatiegraad in open centra ligt ook allesbehalve hoog. Dit blijkt uit cijfers die N-VA verkreeg als antwoord op een parlementaire vraag aan de bevoegde staatssecretaris. Kamerlid Tomas …

Door Tomas Roggeman op 1 februari 2022, over deze onderwerpen: Integratie, Asiel en migratie

In 2021 kregen meer Syriërs onbeperkt verblijfsrecht in ons land ten koste van het statuut van subsidiaire bescherming. Deze trend is ingezet sinds het aantreden van staatssecretaris Mahdi. “Een verkeerde tendens,” zegt N-VA kamerlid Tomas Roggeman. “De instroom van Syriërs ligt lager dan enkele …

Door Tomas Roggeman op 28 juni 2021, over deze onderwerpen: Integratie, NMBS

In 2019 werden er op treinen en in stations maar liefst 3486 inbreuken vastgesteld tegen de vreemdelingenwetgeving. “Ook de trein is dus niet ongevoelig als middel voor illegale migratie. Dit probleem moet aangepakt worden door strengere en gerichtere controles ,” zegt kamerlid Tomas Roggeman (N …

Door Tomas Roggeman op 8 september 2020, over deze onderwerpen: Bijzonder Comité Sociale Dienst en Sociale Zaken, Dendermonde, Integratie

Van 7 tot en met 11 september 2020 loopt ‘De Week van de Geletterdheid’, die dit jaar in het teken staat van ‘e-inclusie’. Deze campagne klinkt misschien niet bekend in de oren, maar daar komt intergemeentelijk verandering in.   De Week van de geletterdheid is een Vlaamse campagne die aandacht …