Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Tomas Roggeman op 30 januari 2023, over deze onderwerpen: Armoede, Bijzonder Comité Sociale Dienst en Sociale Zaken, Dendermonde, Lokaal en Regionaal Werk, Senioren

Dendermonde kent een lange traditie van samenwerken met vrijwilligers, in heel wat diensten: woonzorgcentra, lokale dienstencentra, toerisme, sport, jeugd, cultuur en andere. Onze vrijwilligers brengen kwaliteiten en ideeën binnen in onze organisatie en zorgen voor waardevolle extraatjes.   Met …

Op elke vraag een antwoord bieden Vanaf maart 2023 plannen het Sociaal Huis en vzw Habitar een fysiek infopunt te starten, om alle vragen rond ondersteuning over een handicap en vermoeden van een handicap te beantwoorden. In het Sociaal Huis zal er elke week op een vaste dag een medewerker van …

Door Tomas Roggeman op 16 juni 2020, over deze onderwerpen: Armoede, Bijzonder Comité Sociale Dienst en Sociale Zaken, Dendermonde, Senioren, Volksgezondheid en welzijn

Om de sociale impact van corona in te perken neemt het Sociaal Huis van Dendermonde een heel arsenaal maatregelen: - Digitale rechtenverkenner - Brugfiguren in onderwijs- Huistaakbegeleiding voor kinderen- Begeleiding van zelfstandigen in moeilijkheden- Aanbod van logopedie - Psychologische steun …

Door Tomas Roggeman op 7 januari 2020, over deze onderwerpen: Dendermonde, Lokaal en Regionaal Werk, Senioren

De drie lokale dienstencentra (ldc) bieden hulp en ondersteuning om ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving te laten wonen. Hiervoor organiseren ze cursussen en ontmoetingsactiviteiten, geven ze informatie en stellen ze de nodige diensten ter beschikking. Maar ook buurtzorg is …

Door Tomas Roggeman op 28 december 2019, over deze onderwerpen: Dendermonde, Lokaal en Regionaal Werk, Senioren

Dendermonde wil een zorgzame stad zijn. Dat houdt in dat we inzetten op aangepaste, eigentijdse en betaalbare zorg voor ouderen. Naast de bouw van een nieuw woonzorgcentrum in Baasrode staat in de meerjarenplanning ook de uitbouw van een vierde lokaal dienstencentrum gepland. Op dit moment zijn er …

Door Tomas Roggeman op 28 september 2019, over deze onderwerpen: Lokaal en Regionaal Werk, Senioren

(Het Laatste Nieuws/Dendermonde, Za. 28 Sep. 2019, p. 35) Het ziet er naar uit dat de toekomst voor de site Hof Ter Boonwijk in Sint-Gillis verzekerd is. Zowel het stadsbestuur van Dendermonde als de Broeders van Liefde, uitbaters van woonzorgcentrum Mariatroon, hebben een principieel akkoord om …