Voor het opstarten van consultancy-opdrachten moeten overheidsbedrijven zich houden aan de aanbestedingsprocedures. Een dochterbedrijf van de NMBS, YPTO hield zich daar in een specifiek dossier alvast niet aan, zo blijkt. Het gaat over een consultancy-opdracht voor Hamid Aghassi (68), een Britse consultant met wie spoorbaas Sophie Dutordoir al eerder had samengewerkt.

Belastinggeld door ramen en deuren

Kamerlid Tomas Roggeman vraagt volledige transparantie in het dossier, maar wil tegelijkertijd inzage in alle consultancy-contracten die de drie spoorbedrijven, namelijk NMBS, Infrabel en HR-Rail, in de afgelopen jaren hebben afgesloten. “Ik wil inzage in het bestek en de gunning van het contract dat vandaag aan het licht kwam. Daarnaast moet duidelijk worden hoeveel van dergelijke contracten er werden afgesloten, via welke procedure en hoeveel ervan er boven de premienorm werden opgesteld. Het gaat namelijk over belastinggeld van de burger dat hier door ramen en deuren gegooid wordt. Net datgene dat de NMBS met haar gebrekkige dienstverlening niet kan veroorloven.”