N-VA verwerpt herstelbetalingen voor koloniaal verleden

Door Tomas Roggeman op 27 oktober 2021
Tomas Roggeman

Het rapport van de Bijzondere Commissie Koloniaal Verleden spreekt over betalingen aan Afrodescendenten, subsidies aan verenigingen, studiebeurzen en zelfs achterstallige huur voor de bezette gronden in Congo. “Met die leidraad hebben we zelf heel wat historische rekeningen te vereffenen met zowat elk ander Europees land”, zegt Kamerlid Tomas Roggeman.

Woensdag publiceerde de Kamer het voortgangsrapport van de experten voor de Bijzondere Commissie Koloniaal Verleden. Het meer dan 600 bladzijden tellende rapport roept heel wat reacties op. De N-VA maakt voorbehoud bij verschillende voorstellen die in het rapport worden voorgeschreven. Kamerlid Tomas Roggeman verduidelijkt: “Wij zijn tegen herstelbetalingen. Als we huur moeten betalen voor de bezette gronden in Congo, zoals gesuggereerd wordt, hebben we zelf heel wat historische rekeningen te vereffenen met zowat elk ander Europees land. Daarnaast lezen de hoofdstukken over racisme als het kookboek van de cancelculture. Van humor over Antwerpse handjes tot folkloristische reuzen en carnavalstoeten: haast onze hele volkscultuur wordt als  “racisme” gebrandmerkt. Onaanvaardbaar.”

Voortgangsrapport Congocommissie: grondig werk, maar hoofdstuk over racisme is sterk eenzijdig

Meer dan één jaar na de oprichting van de zogenaamde ‘Congocommissie’ is het voortgangsrapport, dat moet dienen als leidraad voor de werkzaamheden, eindelijk klaar. Meer dan 600 bladzijden over de voormalige kolonies van de Belgische staat en aanbevelingen over de verhoudingen tussen etnische gemeenschappen in dit land. Rapporteur van de Commissie voor de N-VA Tomas Roggeman, zelf historicus, stelt zich vragen bij dit rapport: “In eerste instantie moet ik de historici feliciteren met hun grondig werk. De missie van de commissie om op zoek te gaan naar de historiografische consensus lijkt bij eerste lezing geslaagd. Dat staat in schril contrast tot de hoofdstukken over racisme, die vaak erg eenzijdig zijn. Dader- en slachtofferrollen worden collectief toegekend aan huidskleuren. Zo wordt bijvoorbeeld uitgebreid ingegaan op geweld van politie tegen minderheidsgroepen, terwijl het omgekeerde fenomeen onbehandeld blijft. De vraag rijst of dergelijke analyses de bestaande tegenstellingen niet eerder dreigen te verdiepen en bruggen opblaast in plaats van ze te bouwen.”

Kookboek van de cancelcultuur: figuurtjes in zwarte chocola als symbolisch kannibalisme

“Sommige hoofdstukken over racisme lezen als het kookboek van de cancelcultuur. Bepaalde vormen van humor worden geviseerd,” zegt Roggeman. Antwerpse handjes en zelfs figuurtjes in zwarte chocola worden bestempeld als “symbolisch kannibalisme”. Ook de reuzenstoet van Lier en het Aalsterse carnaval worden weggezet als “recreatief racisme”.

Vlaming vandaag is niet verantwoordelijk voor daden Saksen-Coburgs een eeuw geleden

De N-VA kant zich ook tegen de piste van herstelbetalingen. Het rapport spreekt over betalingen aan Afrodescendenten, subsidies aan verenigingen, studiebeurzen en zelfs achterstallige huur voor de bezette gronden in Congo. “Met die leidraad hebben we zelf heel wat historische rekeningen te vereffenen met zowat elk ander Europees land. Het rapport stelt duidelijk dat herstelbetalingen astronomische hoog zullen zijn. Laat ons die piste dus sluiten en debatteren over alternatieve pistes van verzoening. De Vlaming van vandaag is niet verantwoordelijk voor de daden van de Saksen-Coburgs en de Belgische staat een eeuw geleden. Laat staan dat hij of zij hiervoor dient op te draaien”, besluit Tomas Roggeman.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is