36 dieren zorgden voor 16 dagen vertraging in 2019

Door Tomas Roggeman op 25 juni 2020, over deze onderwerpen: NMBS

In 2019 werden welgeteld 36 aanrijdingen met dieren vastgesteld op het spoor. Naast de schade aan de treinstellen brachten deze aanrijdingen ook meer dan 23000 minuten aan vertraging met zich mee. “Het actieplan van Infrabel om deze aanrijdingen tegen te gaan, moet prioritair blijven om op die manier het aantal vertragingen te minimaliseren,” vindt Kamerlid Tomas Roggeman (N-VA).

Voor 36 dieren die zich in 2019 op de sporen bevonden, liep dit slecht af. Dit is het aantal dat werd geraakt door een trein. Uit de parlementaire vraag van het kamerlid blijkt de meeste dieren die worden aangereden everzwijnen (7) en niet-gespecifieerd wild (12) zijn. Er werd in 2019 zelfs een koe geraakt door een trein.

 

De ene zijn dood, is de ander zijn vertraging

De 36 aanrijdingen met dieren in 2019 zorgden voor veel vertraging. Het ging in totaal om meer dan 23 000 minuten. Omgerekend komt dit neer op meer dan 16 dagen vertraging. De meeste vertragingsminuten werden opgelopen in de maanden januari, februari en oktober. De verhoogde aanrijdingen in oktober zijn mogelijks te wijten aan het feit dat het najaar de bronstijd is van wild en deze dieren dan meer gedreven worden door hun hormonen.  

Een andere duidelijke discrepantie in het aantal aanrijdingen, en dus vertragingen, is deze tussen de provincies. Antwerpen (2), Vlaams-Brabant (1) en West-Vlaanderen (2) ervaren weinig aanrijdingen met dieren. Daarentegen kampen Oost-Vlaanderen (5) en Limburg (5) met de meeste vertragingsminuten ten gevolge van aanrijdingen van dieren op het spoor. In Wallonië is hetzelfde fenomeen merkbaar.

Dit contrast is ook merkbaar in de cijfers voor de gewesten. In Vlaanderen hebben er in totaal 15 aanrijdingen plaatsgevonden, terwijl Wallonië goed is voor 20 van deze botsingen.

 

 Actieplan hotspots

Uit het antwoord van de minister op de vraag van kamerlid Roggeman blijkt eveneens dat de meeste ongevallen met dieren op het spoor gebeuren op vaak dezelfde plaatsen. Deze zogenaamde hotspots zijn plaatsen waar dieren vaker de oversteek van de sporen wagen en hier ook meer kans lopen om aangereden te worden. “Dat Infrabel werkt aan een plan om deze hotspots in kaart te brengen, is een goede zaak. Hierdoor zullen niet enkel dierenlevens gered worden, maar ook het totaal aantal vertragingsminuten zal dalen,” concludeert Roggeman.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is