Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout en Hamme ondertekenen Plan Samenleven!

Door Tomas Roggeman op 14 februari 2023, over deze onderwerpen: Bijzonder Comité Sociale Dienst en Sociale Zaken, Dendermonde, Integratie, Lokaal en Regionaal Werk

Naar aanleiding van het nieuwe ‘Plan Samenleven’ slaan Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout en Hamme de handen in elkaar. Dit werd dan ook officieel bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst die maandag 13 februari werd ondertekend.


Waarom Plan Samenleven?

De Vlaamse Overheid wil vanuit concrete doelstellingen en acties efficiënter ondersteuning bieden aan lokale besturen om samenleven in diversiteit te vergemakkelijken en te bevorderen. Er wordt voor de lokale besturen financiële en inhoudelijke ondersteuning voorzien, met als voornaamste focus de lokale autonomie te verzekeren om zo, lokaal, het verschil te maken. Sinds oktober 2022 kregen de lokale besturen van Dendermonde, Buggenhout, Lebbeke en Hamme groen licht omtrent de aangevraagde middelen om Plan Samenleven tot uiting te brengen.

 

Welke doelstellingen en acties werken Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout en Hamme uit?


Deze prille samenwerking zal zich bijvoorbeeld focussen op een lokaal actieplan voor de aanpak van negatieve polarisatie. Door middel van dit actieplan met uitgerolde acties wordt veiligheid en leefbaarheid gestimuleerd. Daarnaast krijgen volwassen anderstalige nieuwkomers extra mogelijkheden om deel te nemen aan een oefenkans Nederlands (praattafels, sport/hobby in het Nederlands …) om hun taalvaardigheden te stimuleren. We schuiven de Nederlandse taal naar voren als hefboom voor participatie aan de samenleving. Naast bestaande trajecten, wordt er ook een extra focus gelegd op de toeleiding van kansengroepen (nieuwkomers, mensen met een beperking, 55+’ers …) naar de arbeidsmarkt.
 

Diezelfde kansengroepen, specifiek met het oog op jongeren, zullen eveneens de kans krijgen om deelname aan sport en cultuur te waarborgen om zo meer diversiteit teweeg te brengen in sportverenigingen en taaldrempels weg te werken. Ten slotte zal er ingezet worden op brugfiguren om de brug te maken tussen kwetsbare gezinnen, onderwijs en het dienstverleningsaanbod en zullen pleinmakers ingeschakeld worden om de sociale samenhang in wijken/buurten te versterken.
 

De intergemeentelijke samenwerking kan hier ook rekenen op de steun van het Agentschap Integratie en Inburgering.

 

Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout en Hamme kijken samen vol enthousiasme naar de toekomst en zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking tot vernieuwende en duurzame resultaten zal leiden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is