Dendermondenaren krijgen voorrang in sociale huisvesting

Door Tomas Roggeman op 8 december 2021, over deze onderwerpen: Bijzonder Comité Sociale Dienst en Sociale Zaken, Dendermonde, Lokaal en Regionaal Werk

Dinsdagavond besliste de Dendermondse gemeenteraad om een nieuw toewijzingsreglement in te voeren in de sociale huisvesting. Met de hervorming wordt de lokale binding van kandidaat-huurders een belangrijker criterium bij de toewijzing van sociale woningen.

Wij willen verzekeren dat de sociale woningen op Dendermonds grondgebied in eerste instantie aangeboden worden aan mensen van Dendermonde en deelgemeenten. Daarom nemen we opeenvolgende voorrangscriteria op in het nieuwe toewijzingsreglement. Kandidaat-huurders die al heel hun leven wonen in de deelgemeente van de sociale woning of in groot-Dendermonde, krijgen eerste keuze bij de toewijzing. Vervolgens gaat de voorrang naar degenen die hier minstens 10 jaar woonden in de afgelopen 15 jaar. Tot slot wordt de keuze geboden aan inwoners die recenter in Dendermonde arriveerden, en die hier minstens 3 jaar woonden on de afgelopen 6 jaar.

Dendermonde heeft een zeer groot aanbod in sociale huisvesting, met bijna 2000 woningen en nog honderden woningen in projectfase. Maar verre van alle gemeenten hebben hun doelstelling in sociale huisvesting al gerealiseerd, waardoor omtrent de helft van de mensen op de Dendermondse wachtlijst, niet eens in Dendermonde wonen. Toch is niet logisch dat kandidaten die geen band hebben met onze stad, evenveel kans zouden maken als mensen de die al tientallen jaren in Dendermonde wonen en nood hebben aan hulp.

Daarom versterken we de criteria van lokale binding. Iedereen maakt nog steeds kans op een sociale woning in Dendermonde, wat de herkomst ook is. De eerste keuze wordt voortaan geboden aan mensen die hier al langer wonen. Een soortgelijk systeem wordt al toegepast door tientallen gemeenten in Vlaanderen.

Deelgemeenten

Dezelfde logica passen we toe op de deelgemeenten. Zo vergroten we de kans toe dat mensen in hun eigen buurt kunnen blijven wonen, ook wanneer ze in financiële moeilijkheden belanden. Vele mensen zijn beter geholpen met een woning in hun eigen vertrouwde buurt, waar ze hun buren kennen en een sociaal netwerk hebben.

Dit ligt ook in lijn van verwachting van de mensen zelf. Kandidaat-huurders uit Baasrode willen doorgaans graag in Baasrode blijven. Slechts weinigen schrijven zich in voor Schoonaarde of Appels. Omgekeerd zou vreemd zijn dat iemand die al heel z’n leven in Grembergen woont en een sociale woning nodig heeft, moet toekijken hoe een vacante woning in Grembergen toegewezen wordt aan iemand uit Oudegem die daar niet eens de voorkeur voor had.

Concrete voorbeelden op basis van de wachtlijst:

Een alleenstaande man schrijft zich vandaag in op de wachtlijst voor een appartement met 1 slaapkamer in Schoonaarde. Hij woont sinds zijn geboorte in Schoonaarde. Volgens het vorige systeem zou hij op plaats 113 staan. Volgens het nieuw toewijzingsreglement komt hij op plaats 1.


Een alleenstaande mama met 1 kind die altijd in Dendermonde gewoond heeft, schrijft zich vandaag in voor een appartement met 2 slaapkamers in de Resedalaan. Volgens huidige systeem komt zij op plaats 35. Volgens het nieuw toewijzingsreglement komt zij op plaats 2.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is