Franstalige minister negeert taalwetgeving bij spoorbedrijven

Door Tomas Roggeman op 25 januari 2022, over deze onderwerpen: NMBS, Taal, Taalbeleid

De federale Minister van Mobiliteit George Gilkinet (Ecolo) geeft in het antwoord op een parlementaire vraag van Kamerlid Tomas Roggeman (N-VA) aan de taalwetgeving naast zich neer te leggen. De twee spoorbedrijven, Infrabel en de NMBS, opereren ook nog steeds zonder deftige taalkaders. “De taalwetgeving wordt bij het spoor al jaren met de voeten getreden. De uitspraak van de minister versterkt dit alleen maar,” zegt Roggeman.

In het antwoord op een parlementaire vraag omtrent de niet-naleving van de taalwet bij de aanvraagprocedure voor de gratis Railpass bij de NMBS geeft de federale Ecolo-minister aan dit erratum niet aan te pakken. Integendeel: hij verdedigt deze situatie. Hierdoor legt de minister de bestaande taalwetten naast zich neer. “Het feit dat beide spoorbedrijven nog steeds opereren zonder geldende taalkaders zorgt ervoor dat de taalwetgeving er niet valt af te dwingen,” zegt Kamerlid Tomas Roggeman (N-VA).

 

Oververtegenwoordiging Franstaligen

Het ontbreken van taalkaders bij de spoorbedrijven heeft verregaande gevolgen. Dat uit zich duidelijk in de verdeling per taalrol binnen Infrabel, waarbij de Nederlandstalige werknemers verhoudingsgewijs in de minderheid zijn: 48 procent Nederlandstaligen tegenover 52 procent Franstaligen. Bij andere overheidsbedrijven bestaat deze situatie niet. Deze tekortkoming bij het spoor werd al meermaals aangekaart door de Vaste Commissie Taaltoezicht (VCT). Volgens N-VA en Roggeman, die in het verleden al een wetsvoorstel indiende om deze situatie recht te zetten, is er dringend werk aan de winkel. “De handhaving van de taalwetgeving faalt. Dit mankement in de taalwetgeving willen wij rechtzetten, zodat de evenwichten tussen Vlamingen en Franstaligen correct gehandhaafd worden.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is