Groen spoorbeleid kleurt financiën NMBS bloedrood

Door Tomas Roggeman op 9 maart 2022, over deze onderwerpen: NMBS

Het tekort van de NMBS zal dit jaar met maar liefst 200 miljoen euro stijgen. Deze toename zorgt ervoor dat de totale schuld van het spoorbedrijf opnieuw stevig aangedikt wordt. De minister geeft aan dat dit voornamelijk te wijten is aan een verhoging van de energiekosten. Volgens Kamerlid Tomas Roggeman (N-VA), die de minister hierover ondervroeg, is er echter meer aan de hand. “De kortetermijnvisie van de Ecolo-minister Gilkinet, met een blinde verhoging van het aanbod en het uitdelen van gratis treintickets, zorgt ervoor dat de financiën van de NMBS onbeheersbaar worden,” zegt Roggeman.

Voor het eerst in 5 jaar stijgt de schuld van de NMBS opnieuw. Onder de Regering Michel-I werd de spoorschuld nog gestabiliseerd. Deze zal nu volgens prognoses stijgen met maar liefst 200 miljoen euro. Door een stijging van de schuld zullen toekomstige investeringen moeten worden beperkt. Volgens de bevoegde minister is de forse verhoging te wijten aan de coronacrisis, verhoogde mate aan telewerk en de gestegen energieprijzen. Deze laatsten bedragen volgens de minister 61 miljoen euro. N-VA bemerkt dat dit niet de enige redenen zijn, aangezien de meerkost voor energie niet het gehele tekort verklaart, en wijdt het tekort aan de kortetermijnvisie in het beleid van de bevoegde Ecolo-minister Gilkinet. “De minister staart zich blind op een drastische verhoging van het aanbod, met name vooral in Wallonië. Ondertussen is duidelijk dat er geen vervoersvraag is die overeenkomt met de verhoging van het aanbod. Op vele lijnen in Wallonië vervoert de NMBS al meer lucht dan passagiers. Ook het uitdelen van gratis treintickets zal hierbij niet helpen,” zegt Roggeman.

620 euro per werkende inwoner

Voor de uitoefening van hun werkzaamheden en schuldafbouw krijgen de spoorbedrijven Infrabel en NMBS jaarlijkse subsidies vanuit de federale overheid. Deze bedragen schommelen jaarlijks rond de drie miljard euro. Dit komt neer op een bijdrage van ongeveer 620 euro per werkende inwoner van ons land. Ondertussen bepleit de minister van mobiliteit een verlaging van de prijs voor treintickets. “Een extra factuur voor de NMBS die opnieuw zal betaald worden door de werkende mens. Er is nood aan een langetermijnvisie zonder een blinde aanbodverhoging wanneer de vraag niet navenant is. Enkel op die manier kunnen onze spoorwegen opnieuw financieel gezond worden en zich klaarmaken voor de toekomst,” besluit Tomas Roggeman. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is