Het opvangnetwerk zit vandaag overvol. De gemiddelde verblijfsduur in het opvangnetwerk bedraagt gemiddeld 15 maanden, zo blijkt uit cijfers die Kamerlid Tomas Roggeman opvroeg. Bij sommige nationaliteiten, waaronder Congo en Guinee, gaat het zelfs over meer dan 20 maanden. Deze langere termijn wordt deels verklaard doordat personen soms meer dan één asielaanvraag indienen. Bij een afgewezen asielprocedure kan het recht op materiële hulp in bepaald gevallen worden verlengd.  Daardoor zitten veel mensen in de opvang die geen asielprocedure meer hebben lopen maar wel een andere verblijfsaanvraag of een aanvraag tot gezinshereniging. 

Snel plaatsen vrijmaken 

Om plaatsen vrij te maken in de opvang diende de N-VA twee wetsvoorstellen in om in een aantal gevallen de verlengde opvanghulp voor bepaalde categorieën van vreemdelingen onmogelijk te maken. Enerzijds wil de N-VA de opvang voor personen met een meervoudige asielaanvraag opheffen, ook voor zij die al in een ander EU-lidstaat bescherming hebben gekregen. Dat kan volgens de partij in overeenstemming met de Europese regelgeving. Het wetsvoorstel werd echter zonder pardon weggestemd door de Vivaldi-meerderheid. 

Misbruik uitsluiten

Anderzijds wil de partij ook personen die een aanvraag tot gezinshereniging of tot regularisatie hangende hebben, en nog in een opvangstructuur verblijven, uitsluiten van het opvangnetwerk. Om het wangebruik van het recht op opvang te vermijden, wordt een algemene bepaling in de Opvangwet opgenomen, die dergelijke situaties uitsluit en de mogelijkheid tot opvang intrekt. “We moeten opvang voorzien voor personen die ook effectief nood hebben aan bescherming. Maar mensen die misbruik maken van het systeem van gezinshereniging en personen met een (meervoudig) afgewezen asielaanvraag hebben geen plek in ons netwerk,” zegt Roggeman.