Geen fraai beeld

“Een onaanvaardbare situatie”, zegt Tomas Roggeman. “Brussel-Zuid is met de Eurostar en de Thalys de internationale toegangspoort tot ons land. Dit is het eerste wat veel buitenlanders van ons land te zien krijgen, en het is geen fraai beeld.”

Hete aardappel

NMBS-baas Sophie Dutordoir vroeg in een open brief om met alle betrokken instanties rond de tafel te gaan zitten, van de lokale politiezone tot de federale regering. “Goedbedoeld”, stelt Roggeman”, maar dit zal geen zoden aan de dijk brengen. Men dreigt de hete aardappel naar elkaar door te schuiven. Dit is in de eerste plaats een Brussels probleem. Het is aan de Brusselse politiezones om een oplossing te zoeken. Ze hebben daar de voorbije jaren ook extra middelen voor gekregen.”

Van kastje naar muur

De woorden van het Kamerlid waren nog niet koud, toen Binnenlandminister Verlinden de oproep van Dutordoir netjes doorschoof naar Brussels minister-president Vervoort. En u raadt het al: die kaatste de bal meteen terug naar het federale niveau.