Opvang Oekraïners: N-VA vraagt onmiddellijke screening van honderden overheidsgebouwen

Door Tomas Roggeman op 10 maart 2022, over deze onderwerpen: Regie der Gebouwen

N-VA vraagt dat de federale regering haar eigen leegstaand vastgoedpatrimonium screent met oog op opvang van voor Oekraïense vluchtelingen. “Gemeenten en gewesten doen hun uiterste best om opvangcapaciteit te vinden. Tegelijk heeft de federale overheid zelf honderden leegstaande gebouwen leeg staan,” zegt kamerlid Tomas Roggeman. 

 

Staatssecretaris Mahdi communiceert vandaag dat we alle opvangcapaciteit zullen nodig hebben. “Luxe om te kiezen is er niet”, klinkt het. N-VA vraagt daarom dat de regering onmiddellijk start met de screening van het patrimonium van alle organen van de federale overheid. “Het valt op dat de federale overheid dit initiatief nog niet genomen heeft, terwijl staatssecretaris Mahdi zich erg ongeduldig toont ten aanzien van de gewesten en de lokale besturen”, zegt kamerlid Tomas Roggeman (N-VA). “Vlaanderen en de steden en gemeenten zijn nochtans al twee weken geleden gestart met het screenen van hun immobiliën. De federale regering van haar kant heeft te veel tijd verloren en moet onmiddellijk haar gebouwen inventariseren met oog op opvanglocaties.”

 

De grootste vastgoedbeheerder van het land is de federale overheid zelf. De federale vastgoedbeheerder Regie der Gebouwen beheert welgeteld 100 panden die volledig leeg staan en 183 gebouwen die gedeeltelijk leeg staan. De FOD Financiën bezit via haar agentschap Findomimmo meer dan honderd appartementen, woningen en handelsgebouwen die niet allemaal bezet worden. De NMBS bezit als federaal overheidsbedrijf zelfs meer dan 300 leegstaande gebouwen, waarin naast omtrent 100 leegstaande stations ook woningen en kantoorgebouwen vervat zitten. Ook de andere overheidsbedrijven zoals bpost en Proximus bezitten doorheen het land gebouwen die niet meer benut worden voor de gemeenschap. Zo bezit infrabel 34 leegstaande panden.

 

“De federale overheid met al haar administraties, bedrijven en parastatalen, bezit vele honderden leegstaande gebouwen,” vat Roggeman samen”, Deze zijn verre van allemaal geschikt voor tijdelijke opvang van vluchtelingen: sommigen zijn ronduit in verval. Maar onder het massale leegstaande vastgoed, zit ook een aanzienlijk aantal gebouwen dat wél ingericht kan worden als opvangfaciliteit.”

 

“Staatssecretaris Mahdi moet niet enkel de druk verhogen op andere overheden, maar ook zelf een inspanning doen. Wat als gemeentelijke opvangcapaciteit overschreden wordt? Vlaanderen wil solidair zijn door mee collectieve centra op te richten en de lokale besturen maximaal bij te staan. Wij vragen dat de federale overheid ook de moeite neemt om haar leegstaand vastgoed te screenen. Zo komen we tot een goede samenwerking in het belang van de Oekraïense vluchtelingen,” besluit Roggeman.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is