Overgrote deel van bewoners gesloten centra laat zich niet vaccineren

Door Tomas Roggeman op 9 maart 2022, over deze onderwerpen: Integratie

De overgrote meerderheid van migranten die zich in gesloten centra bevinden, laat zich niet vaccineren. De vaccinatiegraad in open centra ligt ook allesbehalve hoog. Dit blijkt uit cijfers die N-VA verkreeg als antwoord op een parlementaire vraag aan de bevoegde staatssecretaris. Kamerlid Tomas Roggeman (N-VA) vindt de cijfers onrustwekkend. “De kans om makkelijker teruggestuurd te kunnen worden, mag geen reden zijn om zich als bewoner van een gesloten of open centrum niet te laten vaccineren. Het is de volksgezondheid die moet primeren.

In alle open opvangcentra en gesloten centra in ons land kunnen bewoners gevaccineerd worden. Het is Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken die instaan voor de vaccinatie van deze migranten. De cijfers over de vaccinatie van bewoners van gesloten centra springen in het oog. Minder dan 20% van de personen die zich in gesloten centra bevinden, lieten zich daar tot nu toe vaccineren. De hoofdreden voor deze weigering is dat ze door de vaccinatie wel gerepatrieerd kunnen worden. Voor de meeste landen is namelijk een test of bewijs van vaccinatie noodzakelijk om teruggestuurd te kunnen worden. De voornaamste nationaliteiten in gesloten centra die zich niet willen laten vaccineren zijn Albanië, Marokko en Tunesië. Nochtans counteren Fedasil en DVZ deze weigeringen volop door het correct informeren van bewoners. “Er is dringend nood aan een strikter beleid om migranten te kunnen terugsturen tijdens de geldende coronamaatregelen. Ofwel wordt een test verplicht, ofwel verplicht men de vaccinatie,” zegt Kamerlid Roggeman. N-VA roept staatssecretaris Mahdi dan ook op om snel werkt te maken van de aangekondigde verplichte PCR-test bij terugkeer.

 

Communautaire verschillen

In de opvangcentra is er een duidelijk verschil merkbaar op basis van de locatie waar dit opvangcentrum gelegen is. Zo blijkt uit cijfers die de N-VA fractie verkreeg dat vooral centra in Wallonië een lage vaccinatiegraad kunnen voorleggen. Vele Waalse opvangcentra halen geen 60%, terwijl quasi alle Vlaamse centra een vaccinatiegraad van minstens 70% kunnen voorleggen. In sommige Waalse opvangcentra komt men zelfs niet aan 40%. “Een opmerkelijk verschil,” merkt Tomas Roggeman op die dit aan het verschil in aanpak wijdt. “In Vlaanderen kunnen we in het algemeen een hogere vaccinatiegraad voorleggen. Dit wordt dus ook verdergezet in de opvangcentra.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is