Paars-groen stemt tegen prioritaire aanpak mensenhandel

Door Tomas Roggeman op 19 november 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Veiligheid, Waterwegen

Afgelopen woensdag hebben de meerderheidspartijen een constructieve aanbeveling van de N-VA bij de beleidsverklaring in de Kamer over de Noordzee zonder enig debat weggestemd. Ondanks de negatieve houding van de meerderheid keurde de N-VA de beleidsverklaring mee goed. “Alweer werd pijnlijk duidelijk dat dat Vivaldi-riedeltje over een nieuwe constructieve politiek een vals deuntje is”, zegt Kamerlid Tomas Roggeman.

Bij aanvang van de bespreking in de commissie Mobiliteit kondigde de N-VA-fractie aan dat ze het door bevoegd minister Van Quickenborne voorgestelde Noordzee-beleid integraal zou steunen, omdat het voortbouwt op het beleid van de Zweedse regering. Kamerlid Tomas Roggeman: “Dit is beleid waarvan weinig Franstaligen wakker liggen. Het resultaat is een beleidsverklaring waarin de Open VLD haar programmapunten eens niet ritueel heeft moeten verbranden. Een uitzondering in vergelijking met de vele andere beleidsverklaringen die deze weken in de Kamer worden voorgesteld. We kunnen ons afvragen of deze bevoegdheid niet beter wordt geregionaliseerd, want het aangekondigde beleid draagt een uitgesproken Vlaams etiket.”

Meerderheid stemt N-VA-aanbeveling zonder debat weg

Zo zal de regering in het kader van de handhaving van de veiligheid op de Noordzee werk maken van beveiligingsplannen die specifiek focussen op terroristische activiteiten, spionage en drugstrafiek. De N-VA diende een aanbeveling in waarmee ze aan dat lijstje ook uitdrukkelijk de aanpak van mensensmokkel wilde toevoegen. De minister bevestigde in zijn repliek dat zijn beleid inderdaad ook hard zal focussen op die criminele activiteit. Verder riep de aanbeveling van de N-VA de regering slechts op om werkelijk prioriteit te willen maken van deze beveiligingsplannen alsook van een update van de wetgeving die het leven aan boord van zeeschepen veiliger moet maken. Zeer constructief allemaal, maar niettemin stemden de meerderheidspartijen de aanbeveling van de N-VA weg. De N-VA bracht op haar beurt echter wél een positieve stem uit over de beleidsverklaring.

Nieuwe politieke cultuur blijkt vals deuntje

Kamerlid Tomas Roggeman betreurt de houding van de meerderheid. “Handhaving van de veiligheid op de Noordzee is vooral ook belangrijk om het binnenland veilig te kunnen houden. Heel wat meerderheidspartijen waren er in het verleden als de kippen bij om Bart De Wever met de vinger te wijzen dat hij de drugsproblematiek in Antwerpen niet onder controle zou krijgen, maar tegelijk gaven ze ons deze week een duidelijk signaal niet meteen haast te willen maken van handhaving op de Noordzee. Met die nieuwe politieke cultuur van de paars-groene partijen blijkt het bovendien zo slecht gesteld dat ze zelfs geen statement willen maken tegen mensenhandel, enkel en alleen omdat dat van de N-VA komt. Met de dag wordt duidelijker dat het enige bindmiddel van deze paars-groene regering erop gericht is de N-VA stokken in de wielen te steken.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is