Producten van de Nationale Loterij verkocht zonder vergunning

Door Tomas Roggeman op 12 maart 2023, over deze onderwerpen: Nationale Loterij

De kansspelcommissie, de regulator van de kansspelmarkt, oordeelt dat de ‘Woohoo-spellen’ van de Nationale Loterij illegaal worden verkocht. Volgens hun conclusie zijn het namelijk kansspelen. Hierdoor vallen ze onder de kansspelwet en moeten deze vergund worden door de kansspelcommissie. Dit is vandaag niet het geval, aangezien de Nationale Loterij deze spelen beschouwt als loterijen. “De Loterij doet aan concurrentievervalsing,” zegt Kamerlid Tomas Roggeman (N-VA).

De wet van 7 mei 1999 stelt dat Kansspelen moeten worden vergund door de Kansspelcommissie. Dit is zo voor alle aanbieders van dergelijke spelen, zowel de Nationale Loterij als de private actoren. De Nationale Loterij is echter deels vrijgesteld van de kansspelwet, voor wat betreft hun loterijen, gezien zij een monopolie op loterijen hebben verkregen en opereren via de wet van 19 april 2002. Voor andere producten moeten zij wel degelijk de regelgeving van de kansspelwet volgen en onder andere deze spelen laten vergunnen.  “Dit is ook het geval voor de zogenaamde ‘Woohoo-spellen,’ die de Nationale Loterij via haar website aanbiedt,” zo oordeelt de Kansspelcommissie in een recent advies. Zij ziet deze spelen als kansspelen, gezien het gaat om gelijkaardige producten die private operatoren ook aanbieden. En daar hangt een verplichting aan vast. Er moet namelijk een vergunning voor aangevraagd worden, maar dit is tot op heden nog niet gebeurd. “Door het niet vergunnen van deze spelen begeeft de Nationale Loterij, nota bene een overheidsbedrijf, zich in de illegaliteit en doet ze aan concurrentievervalsing,” zegt Kamerlid Tomas Roggeman.

Nationale Loterij op glad ijs

De Nationale Loterij oordeelt hier zelf anders over en zegt dat dergelijke spelen gewoon loterijen zijn, waardoor ze geen vergunning voor kansspelen hebben aangevraagd. Hiermee gaat het bedrijf regelrecht in tegen een conclusie van de officiële regulator van de kansspelmarkt.

Al eerder probeerde de Nationale Loterij aan deze regelgeving onderuit te komen. De Loterij heeft in het verleden al geprobeerd om voor  kansspelen en weddenschappen een vrijstelling van de kansspelwet te bekomen, maar dit werd vernietigd door het Grondwettelijk Hof.  Hun kansspelen en weddenschappen moeten dus wel degelijk voldoen aan de kansspelwet. Dit werd ook nog eens verduidelijkt door de wet van 5 mei 2022. “Met het oog op een gelijke bescherming van de spelers en indien men in lijn wil zijn met de wet, moet de Nationale Loterij zijn Woohoo spelen dus laten vergunnen door de Kansspelcommissie. Ze begeeft zich keer op keer op glad ijs,” oordeelt Roggeman. Hij roept de bevoegde minister dan ook op de Nationale Loterij hierop te wijzen.

Verzet van alle hoeken

De Kansspelcommissie is echter niet de enige hoek van waaruit de Nationale Loterij kritiek krijgt. Ook bij de krantenwinkels, die hun producten verkopen, morrelt het. De krantenwinkels zijn er niet langer meer over te spreken hoe er met hen wordt omgegaan. Hun vergoeding daalt steeds, terwijl de winst van de Nationale Loterij toeneemt. De uitbaters van krantenwinkels hekelen daarenboven eveneens dat de ‘Woohoo-spellen’ worden verkocht zonder vergunning en zij hieraan moeten meewerken. De Franstalige vakvereniging voor krantenwinkels, VisionPresse, trekt nu zelfs naar de rechter om deze manier van werken aan te klagen. “De manier van werken van de Nationale Loterij wordt met de dag agressiever. Zowel in hun manier van reclame voeren als de manier waarop ze met hun verkooppunten omgaan. Dit kan niet langer,” besluit Roggeman.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is