Regering-De Croo verwerpt N-VA-voorstel voor veiligere asielcentra

Door Tomas Roggeman op 22 juni 2022, over deze onderwerpen: Integratie, 6/ Asiel - migratie - inburgering, Asiel, Asiel - migratie - inburgering, Asiel en migratie

De federale meerderheid heeft dinsdag tijdens de Kamercommissie Binnenlandse zaken het Voorstel tot Resolutie van oppositiepartij N-VA voor een sterker veiligheidsbeleid in de asielcentra verworpen. De resolutie heeft tot doel de forse stijging van geweld en incidenten in de asielcentra aan te pakken. Kamerlid Tomas Roggeman (N-VA) reageert verbaasd: “Dagelijkse vechtpartijen en wekelijkse aanrandingen zijn blijkbaar voor de meerderheid geen voldoende reden om in te grijpen. Op die manier zal het probleem alleen nog maar groter worden.”

Uit cijfers die reeds eerder door Kamerlid Roggeman werden opgevraagd, bleek dat het aantal incidenten in federale asielcentra de spuigaten uitloopt. Op vier jaar tijd is het aantal geregistreerde feiten in asielcentra meer dan verdubbeld. Waar in 2017 er 554 incidenten werden gerapporteerd, steeg dit aantal in 2021 tot maar liefst 1281. De stijging is te wijten aan toegenomen vechtpartijen (184), fysieke agressie (349), maar ook zelfmoordpogingen (68) en seksueel geweld (51). Tot de slachtoffers behoren zowel andere vluchtelingen als medewerkers van Fedasil.

 

Daders kunnen een sanctie opgelegd krijgen op basis van artikel 45 van de Opvangwet. De zwaarste sanctie, namelijk uitsluiting van de beschermingsstatus of verlies van het verblijfsrecht, werd in 2021 echter nooit benut. Wel wordt vaak het zakgeld ingetrokken, of krijgt men een formele verwittiging. “Dit is een sanctiebeleid op niveau van een kleuterklas” zegt Roggeman. “Asielcentra hebben net het doel om kwetsbare mensen in bescherming te nemen. Als zelfs een aanranding in een asielcentrum geen aanleiding vormt tot uitsluiting van de dader, wat dan wel?”

 

“Vivaldi kijkt weg”

 

De N-VA diende daarom al eerder een Voorstel tot Resolutie waarin deze problemen aan de kaak stellen. Darya Safai (N-VA), die indiener is van dit wetsvoorstel, vindt het stuitend dat niemand van de Vivaldi-regering, behalve CD&V, tussenkwam bij de bespreking en nadien het voorstel wegstemde. “Onze resolutie bevat de oprichting van een centraal meldpunt in het hele opvangnetwerk, de opname van elk geweldfeit in het asieldossier, het uitvoeren van  een interne audit van de problematiek en  een zero tolerance beleid ten aanzien van geweldpleging. Wie kan daar tegen zijn?,” zegt Safai.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is