Regie der Gebouwen heeft geen zicht op energiezuinigheid patrimonium

Door Tomas Roggeman op 23 februari 2021, over deze onderwerpen: Regie der Gebouwen

De Regie der Gebouwen, de beheerder van het vastgoed van de Federale Overheid, heeft geen duidelijk overzicht van de energiezuinigheid van haar gebouwen. Dit blijkt uit het antwoord van bevoegd Staatssecretaris Michel op een vraag van Kamerlid Tomas Roggeman (N-VA). “De Regie kan onmogelijk een gestructureerd beleid voeren ter verbetering van de energiezuinigheid van haar gebouwen als het geen volledig beeld heeft van de toestand van haar patrimonium. Het lijkt wel nattevingerwerk.”

De Regie der Gebouwen blijkt niet over een centrale database te beschikken van de energiezuinigheid van haar gebouwen. Zo heeft ze geen zicht op EPC-waarden en energiekosten. Deze tekortkomingen zijn in het verleden al door onder andere het Rekenhof en een audit vanwege Deloitte (2018) aangekaart. Zo concludeerde de audit dat er een probleem is met de monitoring van het patrimonium.

Na drie jaar lijkt er dus nog niets veranderd. “De Regie der Gebouwen maakt in haar activiteitenverslag gewag van een klimaatbeleid, maar dat is quasi onmogelijk zonder een duidelijk beeld van de energiezuinigheid van haar patrimonium,” zegt Tomas Roggeman.

Federale Relanceplan en het regeerakkoord

De Regie der Gebouwen beheert meer dan 900 gebouwen van de Federale Overheid. Sommige daarvan heeft ze volledig in haar bezit en andere huurt ze van externe partners. In  het Federale Relanceplan voorziet men  geld voor een ‘klimaatbewuster beleid’. In dit plan wordt 430 miljoen euro vrijgemaakt om de overheidsgebouwen energiezuiniger te maken en minder te laten uitstoten. Ook in het regeerakkoord van de huidige Federale Regering staat te lezen dat er een meerjarig investeringsplan zal worden opgemaakt om haar eigendommen minder energie te laten verbruiken.

“De Regie der Gebouwen heeft geen objectieve basis voor het bepalen van de prioritaire investeringen inzake het beperken van het energieverbruik,” zegt Kamerlid Roggeman. “Ik roep de Staatssecretaris bij deze dan ook op om in eerste instantie werk te maken van een duidelijk overzicht van de energiezuinigheid van alle panden om te vermijden dat financiële middelen op basis van willekeur zouden worden toegekend.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is