Straks verplicht leegstaande panden als asielopvang?

De Moor wil met deze wet het Agentschap FEDASIL de mogelijkheid geven om een databank van bedrijven en particuliere eigenaars aan te leggen en bij te houden in het kader van het creëren van nieuwe asielopvangplaatsen. Kamerlid Tomas Roggeman: “Wie verzekert dat dit geen verplichting wordt om leegstaande panden ter beschikking te stellen? Dat is een gevaarlijk precedent.”

Staatlozen verblijfrecht voor vijf jaar

De bestaande goed werkende regeling via de rechtbank voor staatlozen krijgt een broertje. Via de Dienst Vreemdelingenzaken kunnen staatlozen - als dit wetsontwerp wordt goedgekeurd - ook een verblijfskaart voor vijf jaar aanvragen. Kamerlid Darya Safai: “Met dit ontwerp zet Vivaldi de deur wagenwijd open voor illegale migratie van uit het Midden-Oosten.”

Extra kanaal voor gezinshereniging

Tot nu toe kon je als erkend vluchteling enkel je ouders naar België laten komen zolang je zelf als erkend vluchteling nog minderjarig was. Nu wil de Moor dat dit recht blijft gelden voor al wie op het moment van zijn asielaanvraag minderjarig was. Daarnaast wil ze ook nog eens een wettelijk recht op regularisatie inschrijven voor ouders van minderjarige erkende vluchtelingen, die mee naar dit land vluchtten maar zelf niet erkend werden. Theo Francken: “Een meisje met risico op genitale verminking kan erkend worden, moeder niet. Zij moet een 9bis regularisatie aanvragen. Met dit wetsontwerp moet dit niet meer maar wordt er een extra kanaal voor gezinshereniging geopend. Deze verregaande versoepelingen worden ons niet voorgeschreven door de Europese richtlijnen. Ze bestaan evenmin in onze buurlanden. Staatssecretaris de Moor zet België hiermee in de markt als de meest lonende asielbestemming. Kinderen zullen nog meer de speelbal worden van mensensmokkelaars.”

“Blijf-in-België-wet”

Waar de wetsontwerpen om asiel in ons land te vergemakkelijken duidelijk zijn, is het wetsontwerp om de terugkeer van illegalen een slag in het water. Er komt nog meer heilloos en peperduur gepamper van illegalen en een verbod op de opsluiting van gezinnen met kinderen die terugkeer weigeren. “Dit is geen terugkeerwet maar ‘Blijf-in-België-wet,” besluit Kamerlid Tomas Roggeman.