Theo Francken uitte zich voorheen al sceptisch over de ‘straffe’ uitspraken van De Croo en de Moor. “Komt niets van in huis, zei ik toen, en ik krijg gelijk. Geen enkele van de straffe aankondigingen blijkt men werkelijk te willen realiseren. Zo wordt er met geen woord gerept over een wettelijk kader voor woonstbetreding of de oprichting van een illegalendatabank. En er is geen spoor van het voorwaardelijk maken van ontwikkelingssamenwerking aan medewerking in migratie.”

Geen enkele ruggengraat

“Als Open Vld hiermee instemt, heeft deze partij geen enkele ruggengraat meer. Open Vld verloochent hiermee alles waarvoor ze staat. Er blijft niets meer over het strenge maar rechtvaardige migratiebeleid dat die partij ooit voerde en de talloze aanbevelingen en terugkeerrapporten van eminenties Etienne Vermeersch en Marc Bossuyt”, aldus Theo.

Slaafs PS en groenen volgen

Kamerlid Tomas Roggeman wijst vooral naar de PS en Groen/Ecolo. “Het zijn de groenen en de PS die deze versoepeling eisen. Zij zetten alles op alles om de Belgische migratiewetgeving maximaal open te wringen. En ze weten waarom: die kans zal zich niet meer voordoen, eens wij opnieuw in de regering zitten. Staatssecretaris de Moor blijkt niet in staat om links in te tomen. Integendeel: ze zet slaafs haar handtekening onder alle politieke wensen van de groenen en de PS. En ook de Kamerleden van Vooruit zullen braafjes meestemmen met dit voorstel, in tegenstelling tot wat Conner Rousseau in de media verkondigde.” 

Stevig weerwerk

De N-VA-fractie kondigde alvast aan stevig weerwerk te bieden. “We willen alle linkse open-grenzen-zotternijen eruit halen die staatssecretaris de Moor erin heeft opgenomen. Tegelijk willen we onze migratiewetgeving in lijn brengen met die van de buurlanden, die de afgelopen jaren steeds strikter geworden zijn. Dat gaat van een wettelijk kader voor woonstbetreding, over het handhaven van de huidige wettelijke mogelijkheid om gezinnen te repatriëren, tot een heldere strafbaarstelling van illegaal verblijf. Want ook dat wil deze regering uithollen”, zegt Theo.